Giới hạn giỏ hàng cho WooCommerce

Phần mở rộng Cart Limits for WooCommerce cho phép quản trị viên cửa hàng áp dụng hạn chế cho giỏ hàng của khách hàng dựa trên tổng giá trị giỏ hàng hoặc số sản phẩm cũng như thay thế các sản phẩm trong giỏ hàng.

Cài đặt

 1. Tải xuống tập tin Cart Limits for WooCommerce . zip từ WooCommerce account của bạn.
 2. Đi tới WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin > Choose File (cho tập tin đã được tải xuống).
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Cấu hình

Trong bảng điều khiển quản trị WP, đi tới WooCommerce > Settings và ấn vào Cart Limit tab . Ở đây bạn sẽ tìm thấy nhiều tab General Settings , Product Settings , và Notification Settings .

General Settings

Cart Limits Settings
 1. Enable or Disable Settings: Nút chuyển đổi để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cài đặt
 2. Select When to Apply This Rule: Chọn hộp chọn để áp dụng quy tắc cho số sản phẩm, số lượng mục, hoặc tổng giá trị giỏ hàng

Number of Products

 • Maximum limit: Nhập giới hạn tối đa về số lượng sản phẩm
 • Minimum limit: Đặt giới hạn tối thiểu về số lượng sản phẩm
 • Action after “add to cart”: Nếu kiểm tra sản phẩm sẽ được thay thế, nếu không thì nó sẽ dừng việc thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng
 • Select Which Item to be replaced: Hộp chọn để thay thế mục đầu tiên hoặc thay thế mục cuối cùng bằng một sản phẩm mới

Number of Items

 • Maximum Limit: Đặt giới hạn tối đa về số lượng mục
 • Minimum Limit: Tùy chọn đặt giới hạn tối thiểu về số lượng mục

Total Cart Value in Terms of Price

 • Maximum Amount ($): Đặt giới hạn tối đa về số tiền cho đơn hàng (Nó sẽ tự động lựa chọn dấu hiệu tiền tệ của cửa hàng)
 • Minimum Amount ($): Tùy chọn đặt giới hạn tối thiểu về số tiền của đơn hàng

Tổng trọng lượng giỏ hàng

 • Maximum Limit: Đặt giới hạn trọng lượng tối đa mà người dùng có thể thêm vào giỏ hàng
 • Minimum Limit: Đặt giới hạn trọng lượng tối thiểu mà người dùng có thể thêm

Product Setting:

Bạn có thể đặt quy tắc về số lượng sản phẩm cụ thể trong tab này. Nó cho phép bạn thêm quy tắc số lượng mới và xóa nó. (Nó chỉ hoạt động với quy tắc về sản phẩm và mục).

 • Product Quantity Rules: Chọn sản phẩm với số lượng tối thiểu và tối đa để xác định quy tắc về số lượng sản phẩm cụ thể.

Notification Settings:

Đặt thông điệp tùy chỉnh cho các quy tắc khác nhau. Những thông điệp này sẽ xuất hiện khi khách hàng kích hoạt giới hạn giỏ hàng.

 • Message for product replacement: Đặt thông điệp cho việc thay thế sản phẩm
 • Message for maximum product in cart limit: Tùy chỉnh thông điệp cho giới hạn sản phẩm tối đa trong giỏ hàng.
 • Message for minimum product in cart limit: Tùy chọn đặt thông điệp khi khách hàng không đáp ứng điều kiện của sản phẩm tối thiểu
 • Message for maximum item in cart limit: Đặt thông điệp cho mục sản phẩm tối đa trong giỏ hàng
 • Message for minimum item in cart limit: Tùy chọn đặt thông điệp tùy chỉnh cho mục tối thiểu trong giỏ hàng
 • Message for maximum product quantity limit: Đặt thông điệp tùy chỉnh khi giới hạn số lượng sản phẩm tối đa được kích hoạt
 • Message for minimum product quantity limit: Tùy chọn thông điệp tùy chỉnh khi khách hàng không đạt giới hạn số lượng sản phẩm tối thiểu
 • Message for maximum cart amount ($): Tùy chọn đặt thông điệp tùy chỉnh cho giới hạn số tiền giỏ hàng tối đa.
 • Message for minimum cart amount ($): Đặt thông điệp tùy chỉnh cho giới hạn số tiền giỏ hàng tối thiểu.
 • Message for maximum cart weight: Thêm thông điệp tùy chỉnh khi trọng lượng giỏ hàng vượt quá giới hạn tối đa được đặt.
 • Message for minimum cart weight: Nhập thông điệp để hiển thị giới hạn giỏ hàng tối thiểu về trọng lượng.

Các câu hỏi thường gặp

 1. Có thể giới hạn số lượng theo từng sản phẩm trên trang giỏ hàng không?

Plugin giới hạn số lượng sản phẩm WooCommerce cho phép bạn giới hạn số lượng sản phẩm mà khách hàng có thể thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể tạo các quy tắc dựa trên sản phẩm cụ thể và đặt số lượng tối thiểu và tối đa.

 1. Có thể tạo các quy tắc dựa trên các hạn chế giỏ hàng khác nhau không?

Có, với plugin giới hạn số lượng sản phẩm WooCommerce, bạn có thể dễ dàng áp dụng hạn chế giỏ hàng khi thanh toán dựa trên 4 phương thức khác nhau:

 • Số sản phẩm
 • Số lượng theo từng sản phẩm
 • Tổng giá trị giỏ hàng
 • Hạn chế giá theo tầng
 1. Điều gì xảy ra khi giới hạn giỏ hàng đã đạt đến và người dùng muốn thêm nhiều sản phẩm hơn?

Với plugin giới hạn sản phẩm WooCommerce, khách hàng có thể thay thế mục cuối cùng được thêm vào giỏ hàng bằng mục tiếp theo nếu giới hạn giỏ hàng đã được đạt đến. Quản trị viên có thể kích hoạt tính năng này từ backend hoặc giữ hạn chế giỏ hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader