connect-telegram

Giá MSRP

Plugin MSRP WooCommerce cho phép bạn ghi lại Giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất/Giá bán lẻ được đề xuất đối với các sản phẩm của bạn và hiển thị chúng trên các trang bán hàng. Điều này cho phép khách hàng của bạn thấy vì sao mua từ bạn là ý tưởng tốt. Bạn cũng có thể cho họ biết họ tiết kiệm bao nhiêu tiền – dưới dạng giá trị tiền tệ hoặc phần trăm.

Cài đặt

  • Giải nén và tải lên thư mục plugin vào thư mục /wp-content/plugins/ của bạn
  • Kích hoạt tiện ích mở rộng qua menu ‘Plugins’ trong WordPress
  • Xem lại cài đặt của tiện ích mở rộng bằng cách đi đến WooCommerce » Settings » General và cuộn xuống phần “MSRP pricing options”

Để biết thêm thông tin về việc cài đặt và quản lý plugin xem tại đây

Sử dụng

Trên màn hình chỉnh sửa sản phẩm của bạn, giờ đây bạn sẽ thấy một trường bổ sung với thông tin giá thông thường, được đánh dấu là MSRP. Bạn có thể nhập MSRP ở đây và nó sẽ được hiển thị ở phía trước cho khách hàng của bạn.Nếu bạn đang nhập sản phẩm theo số lượng lớn, thì MSRP có thể được nhập bằng cách sử dụng các tính năng nhập tích hợp trong WooCommerce 3.1 trở lên. Nếu bạn đang sử dụng một giải pháp khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader