connect-telegram

Ghi đè lên các templates

Plugin Affiliate for WooCommerce giúp bạn thêm, quản lý affiliate, và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Tăng độ phủ của thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Tài liệu này giải thích các templates khác nhau mà plugin có và cách bạn có thể ghi đè lên chúng.

Tất cả các templates đều được đặt trong thư mục ‘templates’ của Affiliate for WooCommerce – /affiliate-for-woocommerce/templates/ và có thể được ghi đè.

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc sửa đổi nội dung hoặc layout của một template, bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng phương pháp ‘một file template khác’ được giải thích bên dưới.

Notes

1. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng theme con nếu bạn đang ghi đè các templates như đã giải thích ở trên. Đọc thêm tại đây: Cài đặt và sử dụng theme con .
2. Phương pháp trên được coi là customization . Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn, nhưng chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ hoặc giúp đỡ để phù hợp với cửa hàng của bạn. Chỉ sử dụng nó nếu bạn thoải mái với PHP và viết mã tùy chỉnh và tự xử lý sự cố.

Ghi đè qua một file template khác (An toàn khi nâng cấp)

Sử dụng template của riêng bạn thay vì template mặc định do Affiliate for WooCommerce cung cấp. Sao chép template vào một thư mục có tên ‘ woocommerce ’ trong theme của bạn giữ nguyên cấu trúc file nhưng gỡ bỏ thư mục ‘ templates ’.

Giả sử bạn muốn ghi đè lên email được gửi đến các affiliate khi họ tham gia chương trình affiliate của bạn (Email chào mừng). Thực hiện các bước sau để ghi đè lên template đó:

 1. Tạo một file template và đặt tên file là: afwc-welcome-affiliate-email.php . Các tên file khác sẽ không hoạt động.
 2. Mở thư mục themes của bạn và kiểm tra xem bạn có một thư mục tên là woocommerce hay không. Nếu không, hãy tạo một thư mục có tên là woocommerce
 3. Mở woocommerce thư mục và tạo một thư mục mới bên trong đó. Đặt tên thư mục đó là: affiliate-for-woocommerce
 4. Đặt file afwc-welcome-affiliate-email.php vào affiliate-for-woocommerce
  Ví dụ: Để ghi đè lên template email của email chào mừng affiliate,
  sao chép: wp-content/plugins/affiliate-for-woocommerce/templates/afwc-welcome-affiliate-email.php
  vào wp-content/themes/yourtheme/woocommerce/affiliate-for-woocommerce/afwc-welcome-affiliate-email.php

File đã sao chép sẽ ghi đè lên email chào mừng mặc định và plugin sẽ sử dụng file template của bạn (nếu tìm thấy).

Ghi đè lên các email

Phần này giải thích các email mà plugin gửi đến các affiliate và người quản lý affiliate/cửa hàng admin và cách bạn có thể ghi đè lên các template email.

Bạn có thể làm theo phương pháp trên để ghi đè lên các template email sau của plugin Affiliate for WooCommerce:

 1. afwc-affiliate-pending-request.php – Email được gửi đến affiliate sau khi họ gửi biểu mẫu đăng ký và yêu cầu tham gia chương trình affiliate đang ở trạng thái chờ.
 2. afwc-new-registration-received.php – Email được gửi đến người quản lý affiliate/cửa hàng admin khi có người tham gia chương trình affiliate của bạn.
 3. afwc-welcome-email.php – Email được gửi đến affiliate khi họ tham gia chương trình affiliate của bạn thông qua biểu mẫu đăng ký.
 4. afwc-commission-paid.php – Email được gửi đến affiliate khi hoa hồng được thanh toán trên đơn hàng giới thiệu của họ.
 5. afwc-new-conversion.php – Email được gửi đến affiliate khi có đơn hàng mới được đặt bằng link giới thiệu/coupon của họ.

Ghi đè lên các tab của tài khoản affiliate

Phần này giải thích cách bạn có thể ghi đè lên các tab từ tài khoản của affiliate.

Tab Báo cáo

Để ghi đè lên tab báo cáo từ tài khoản của affiliate,
sao chép: /wp-content/plugins/affiliate-for-woocommerce/templates/my-account/affiliate-reports.php
vào: /wp-content/themes/yourtheme/woocommerce/affiliate-for-woocommerce/my-account/affiliate-reports.php

File đã sao chép sẽ ghi đè lên tab My Account > Affiliate > Báo cáo và plugin sẽ sử dụng file template của bạn (nếu tìm thấy).

Tab Hồ sơ

Để ghi đè lên tab hồ sơ từ tài khoản của affiliate,
sao chép: /wp-content/plugins/affiliate-for-woocommerce/templates/my-account/affiliate-profile.php
vào: /wp-content/themes/yourtheme/woocommerce/affiliate-for-woocommerce/my-account/affiliate-profile.php

File đã sao chép sẽ ghi đè lên tab Tài khoản của tôi > Affiliate > Hồ sơ và plugin sẽ sử dụng file template của bạn (nếu tìm thấy).

Yêu cầu tính năng

Có yêu cầu tính năng hoặc đề xuất cải tiến cho Affiliate For WooCommerce? Gửi từ đây: Gửi một yêu cầu tính năng .

← Tài liệu Affiliate For WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader