Facebook Tab

Note: This product has been retired và tài liệu không còn được cập nhật. Nó đã được thay thế bằng Facebook dành cho WooCommerce .

Facebook Tab dành cho WooCommerce tạo ra một tab ở phía bên trái của trang Facebook của bạn nơi khách hàng có thể xem sản phẩm và thêm chúng vào giỏ hàng. Sau đó, họ được đưa đến cửa hàng WooCommerce của bạn để hoàn tất đơn hàng.

Yêu cầu

Phải kích hoạt Bảo mật SSL. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để thiết lập SSL trên trang WordPress của bạn. Để kiểm tra xem bạn có SSL không, thay đổi “http://” thành “https://” trong thanh địa chỉ của bạn và xem WordPress có tải lên mà không gặp lỗi không.

 • Phiên bản WordPress mới nhất
 • Phiên bản WooCommerce mới nhất
 • Tài khoản Facebook và một trang Facebook
 • Sản phẩm bạn muốn bán trên Facebook 🙂

Để Facebook Tab hoạt động trong phiên bản Internet Explorer mới nhất, trang web của bạn cần gửi một tiêu đề P3P hợp lệ. Nếu trang web của bạn chưa gửi tiêu đề P3P, vui lòng cài đặt plugin miễn phí này: https://github.com/dtbaker/plugin-p3p-wordpress

Cài đặt và Cấu hình

Bạn có thể tìm thấy những hướng dẫn này trong chính tiện ích mở rộng bằng cách điều hướng đến WooCommerce > Facebook.

 1. Đăng ký một tài khoản Facebook nếu bạn chưa có
 2. Tạo trang Facebook cho doanh nghiệp của bạn nếu bạn chưa có ( https://www.facebook.com/pages/create.php )
 3. Truy cập Ứng dụng Phát triển Facebook ( https://developers.facebook.com/apps
 4. Nhấp vào nút “Thêm App mới”
 5. Chọn tùy chọn “Trang web”
 6. Nhập tên trang web của bạn (ví dụ: Bobs Online Gift Shop) và nhấp vào “Tạo ID ứng dụng Facebook mới”
 7. Chọn một Danh mục và nhấp vào “Tạo ID ứng dụng”
 8. Nhấp vào “Bỏ qua Bắt đầu Nhanh” (ở phía trên bên phải)
 9. Chọn tab “Cài đặt” ở bên trái
 10. Nhấp vào “Thêm Nền tảng” và chọn tùy chọn “Tab Trang”
 11. Trong hộp “Tên miền ứng dụng:” nhập tên miền của bạn (ví dụ: yourdomain.com )
 12. Trong hộp “Địa chỉ URL Tab Trang Secure:” nhập URL đặc biệt này: https ://yourdomain.com/?post_type=product&fbtab
 13. Trong hộp “Tên Tab Trang:” nhập một tên như “Cửa hàng của chúng tôi”
 14. Trong hộp “Địa chỉ URL Chỉnh sửa Tab Trang:” nhập địa chỉ URL đặc biệt này: http://yourdomain.com/wp-admin/admin.php?page=woocommerce_facebook
 15. Nhấp vào nút “Lưu thay đổi”
 16. (tùy chọn) Đi đến tab “Chi tiết Ứng dụng” và tải lên logo phù hợp với logo trang web/doanh nghiệp của bạn. Logo này sẽ được hiển thị trên tab Facebook.
 17. Quay lại tab “Bảng điều khiển” và sao chép “ID Ứng dụng” và “Bí mật Ứng Dụng” vào cài đặt WooCommerce > Facebook trong WordPress
 18. Sau khi bạn đã nhập những chi tiết này, hãy đến WooCommerce > Facebook và nhấp vào đường link để kích hoạt Tab Trang.

Lỗi thường gặp

Nếu bạn gặp lỗi này:

Mã lỗi API: 191
Mô tả lỗi API: URL đã chỉ định không thuộc sở hữu của ứng dụng
Thông báo lỗi: redirect_uri không thuộc sở hữu của ứng dụng.

vui lòng thử đánh dấu tùy chọn “Trang web” trong cài đặt ứng dụng Facebook của bạn và nhập tên miền của bạn (ví dụ: http://yourwebsite.com) và sau đó thử thêm trang của bạn lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader