Facebook Messenger Chatbot cho WooCommerce

Facebook Messenger Chatbot for WooCommerce là giải pháp hỗ trợ khách hàng tự động của bạn, cho phép bạn cài đặt câu trả lời trước và cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho khách hàng trong cửa hàng của bạn.

Cài đặt

 1. Download tệp Facebook Messenger Chatbot for WooCommerce .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Đi tới WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin . Choose File cho tập tin bạn đã tải về.
 3. Install Now Activate Plugin .

Cấu hình

Cấu hình cài đặt mở rộng bằng cách điều hướng tới WooCommerce > Settings trong bảng quản trị WordPress và nhấp vào tab Chat Bot . Các tab sau đây có sẵn: General Settings Manage Replies.

Cách cấu hình Facebook Messenger Chatbot

 1. Đầu tiên, bạn sẽ cần tạo một Tài khoản Facebook Developer nếu bạn chưa có.
 2. Tạo một Ứng dụng.
 3. Thêm Sản phẩm Messenger
 4. Thêm Sản phẩm Webhooks
 5. Trong cài đặt Webhooks:
  • Chọn Page
  • Nhập vào Verify Token Call Back URL (có sẵn trên trang cài đặt chung Facebook Messenger Chatbot for WooCommerce trong WooCommerce)
 6. Trong cài đặt Messenger:
  • Nhấp Add Page
  • Nhấp Add Subscriptions – thêm messages messaging_postbacks
  • Chọn Generate Token và sao chép/dán vào Access Token Field trên trang cài đặt chung Facebook Messenger Chatbot for WooCommerce trong WooCommerce.

Nhấp vào đây để xem video hướng dẫn chi tiết.

Cài đặt chung

 • Enable/Disable Plugin Function: Chọn để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng plugin
 • Display Chat Bubble on All Pages : Kiểm tra để hiển thị bong bóng trò chuyện trên tất cả các trang
 • Display Chat Bubble on Shop Page: Tùy chọn để đặt bong bóng trò chuyện trên trang cửa hàng
 • Display Chat Bubble on Home Page: Kiểm tra để hiển thị bong bóng trò chuyện trên trang chủ
 • Display Chat Bubble on Single Product Page: Chọn để hiển thị bong bóng trò chuyện trên trang sản phẩm đơn
 • Verify Token: Token xác thực cho ứng dụng Facebook
 • Callback URL: Trường để nhập URL phản hồi để kích hoạt Chat Bot
 • Access Token: Token truy cập cho ứng dụng Facebook (không nên chứa khoảng trắng)
 • Please Watch Video to get Access Token: Liên kết đến video cung cấp hướng dẫn về cách lấy token truy cập

Quản lý Trả lời

Trong phần Manage Replies , bạn có thể tùy chỉnh thêm các câu trả lời của chat bot dưới Start Up Replies , Conditional Replies , và Custom Message Replies .

Trả lời Khởi động

Start Up Replies

Trong phần Start Up Replies , bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các câu trả lời postback trên chat bot. Theo chính sách của Facebook, bạn không thể thêm nhiều hơn ba (3) câu trả lời khởi động postback. Tùy chọn này cho phép bạn bao gồm một postback hoặc URL web. Bạn cũng có thể chọn để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa câu trả lời khởi động postback. Giới hạn tối đa cho URL web và URL postback là 25 từ.

Chat Bot Settings

 • Start Message Template: Tùy chọn để bao gồm một tin nhắn khởi động bằng một câu trả lời nhanh hoặc câu trả lời nhanh với hình ảnh
 • Upload Image: Khi “Quick Reply With Image” được đặt, tải lên một hình ảnh theo lựa chọn của bạn để hiển thị trong tin nhắn khởi động
 • Chatbot Default Message: Tùy chỉnh tin nhắn mặc định của chat bot
 • Start Message Title: Đặt tiêu đề tin nhắn khởi động

Trả lời theo Điều kiện

Plugin cho phép bạn thiết lập các câu trả lời theo điều kiện cho các câu trả lời khởi động postback. Những câu trả lời đã cài đặt trước sẽ xuất hiện khi người dùng nhấp vào các câu trả lời khởi động. Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề trả lời, thiết lập văn bản tin nhắn và loại cũng như kích hoạt/tắt câu trả lời. Theo chính sách của Facebook, chỉ có thể đặt tối đa ba câu trả lời postback và không quá 25 từ.

Trả lời Tin nhắn Tùy chỉnh

Nếu người dùng nhập một tin nhắn tùy chỉnh, bạn có thể đặt một câu trả lời tùy chỉnh bằng các tùy chọn sau:

Enable search in Chat

 • Search From Products: Chọn để kích hoạt tìm kiếm từ sản phẩm
 • Search From Categories: Chọn để kích hoạt tìm kiếm từ danh mục
 • Search From Custom Post Type: Chọn để tìm kiếm từ loại bài đăng tùy chỉnh khác ngoài sản phẩm và danh mục

Câu hỏi thường gặp

 1. Tôi cần tạo tài khoản Facebook để sử dụng plugin chatbot WooCommerce không?

Bạn sẽ cần tạo một Tài khoản Facebook Developer để sử dụng plugin. Nếu bạn không biết cách tạo Tài khoản Facebook Developer, xem video tại đây .

 1. Plugin chatbot cho WooCommerce có hỗ trợ phản hồi tự động không?

Có, bạn có thể đặt ba loại câu trả lời khởi động postback khác nhau. Chọn các câu trả lời theo điều kiện để phản hồi các câu hỏi của khách hàng dựa trên câu hỏi và lựa chọn của họ. Bạn có thể áp dụng các điều kiện khác nhau trên sản phẩm hoặc dịch vụ và dẫn đến các hành động khác nhau.

 1. Có thể trả lời tin nhắn tùy chỉnh với plugin Chatbot WooCommerce không?

Nếu một người dùng nhập một tin nhắn tùy chỉnh, bạn có thể đặt một câu trả lời tùy chỉnh với ba tùy chọn khác nhau. Bạn có thể trả lời bằng các tùy chọn sau:

 • Tìm kiếm Từ Sản phẩm
 • Tìm kiếm Từ Danh mục
 • Tìm kiếm Từ Loại Bài đăng Tùy chỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader