connect-telegram

Facebook cho WooCommerce: Xóa hoặc Đặt lại tất cả Sản phẩm Facebook

Note: Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới Chính sách hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn cần tùy chỉnh thêm một đoạn code, hoặc mở rộng chức năng của nó, chúng tôi khuyến nghị Codeable , hoặc Certified WooExpert .

Xóa tất cả sản phẩm

Đôi khi việc xóa tất cả sản phẩm từ catalog Facebook và sau đó đồng bộ hóa lại là cách duy nhất để khắc phục các vấn đề kỳ lạ.

Đoạn code sau có thể được sử dụng để xóa tất cả sản phẩm theo lô:

Xem trên Github

Đoạn code này được thiết kế để tiếp tục chạy ngay cả khi gặp phải timeout, khiến batches 500 sản phẩm đồng thời. Mặc dù bạn thường không gặp phải timeout, nhưng nếu cửa hàng của bạn có hàng nghìn sản phẩm, bạn có thể muốn lưu ý rằng khu vực quản lý có thể timeout một vài lần, dẫn đến màn hình trắng ngay sau khi bạn cài đặt đoạn code. Don’t worry! Cứ tiếp tục làm mới trang cho đến khi quản lý trở lại, lúc đó tất cả sản phẩm sẽ đã được xử lý. Điều quan trọng là đoạn code chỉ chạy khi ai đó tải một trang quản lý nên nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khách hàng nào đang duyệt trang web. 🙂

Đoạn code thông minh ở chỗ nó chỉ chạy một lần nên nếu bạn để nó, không sao cả, nhưng luôn tốt khi xóa code không sử dụng. Nếu đoạn code không hoạt động, tuy nhiên, việc kích hoạt lại nó yêu cầu cập nhật tên lựa chọn trong đoạn code hoặc xóa lựa chọn mà đoạn code đã lưu vào lần đầu tiên.

Đặt lại tất cả sản phẩm

Có liên quan đến điều đó, dưới đây là một đoạn code để đặt lại dữ liệu Facebook cho tất cả sản phẩm:

Xem trên Github

Xóa Catalog Facebook

Script trên chỉ giúp xóa tất cả sản phẩm đã công bố trong cửa hàng WooCommerce của bạn từ catalog Facebook. Trong trường hợp các sản phẩm hoàn toàn bị xóa (ví dụ: đã được xóa theo chương trình), một số sản phẩm mồ côi sẽ còn lại trong catalog FB.

Phương án tiếp theo tốt nhất để xóa tất cả sản phẩm từ Facebook là xóa catalog Facebook của bạn , sau đó ngắt kết nối và kết nối lại tiện ích mở rộng Facebook dành cho WooCommerce.

Để xóa một catalog, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Đi đến Quản lý Thương mại .
  • Trong phần “Catalogues”, nhấp vào “Manage list”
  • Chọn catalog bạn muốn xóa.
  • Nhấp vào nút “Delete” sau đó xác nhận bằng cách nhấp “Delete”

Bạn đã xóa catalog của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader