Eway

Các phần mở rộng Eway cho phép bạn nhận thanh toán trực tiếp trên cửa hàng của mình qua Eway Rapid 3.1 API mà không cần khách hàng rời khỏi cửa hàng của bạn.

Eway hoạt động tại Úc, Hồng Kông, Ma Cao, New Zealand và Singapore.

Yêu cầu

 • Một tài khoản Eway – đăng ký một tài khoản Eway . Chọn quốc gia của bạn từ menu trên cùng và đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện tại của bạn
 • Chứng chỉ SSL – xem SSL and HTTPS để biết cách lấy chứng chỉ SSL miễn phí
 • Tiền tệ phải được đặt là AUD, NZD, SGD, HKD hoặc MYR cho cửa hàng của bạn và tương ứng với quốc gia mà bạn đã đăng ký
 • Phiên bản WooCommerce 7.2 trở lên
 • Phiên bản WordPress 6.1 trở lên
 • Phiên bản PHP 7.2 hoặc cao hơn.
 • Eway v3.7 đã thêm một API key công khai mà bạn cần nhập để kích hoạt quá trình Add Payment Method mới.

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải về với Choose File .
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Thông tin chi tiết tại: Cài đặt và kích hoạt các Plugins/Phần mở rộng .

Cài đặt và cấu hình

Để thiết lập Eway trên cửa hàng WooCommerce của bạn:

 1. Đi tới: WooCommerce > Settings > Payments .
  Lưu ý: ‘Thanh toán’ trước đây được gọi là ‘Thanh toán’ trước WooCommerce 3.4.
 2. Sử dụng công tắc dưới Enabled để chọn Eway.
 3. Chọn Set Up . Bạn được chuyển đến cài đặt Eway.
 4. Configure cài đặt của bạn:
  • Enable/Disable – Bật để sử dụng. Tắt để tắt.
   Tiêu đề
   – Chọn tiêu đề hiển thị với khách hàng trong quá trình thanh toán.
   Mô tả
   – Thêm thông tin hiển thị với khách hàng nếu họ sử dụng Eway.
 5. Enter các Eway Customer API Key Eway Customer Password từ tài khoản MYEway của bạn.
 6. Select hoặc bỏ chọn các Allowed Card Types – Visa, Mastercard, Discover, AmEx, Diners, Maestro, UnionPay, JCB.
 7. Tick checkbox cho Enable Saved Cards .
 8. Tick checkbox cho Enable Eway Sandbox nếu bạn muốn kiểm tra trước khi đi vào hoạt động. Xem Sandbox Mode bên dưới
 9. Chế độ Debug. Bật cho việc giải quyết sự cố; ngược lại, hãy để Tắt.
 10. Save changes .

Một khi đã kích hoạt cổng giao dịch và tất cả các thông tin xác thực đã được nhập chính xác, form thông tin thẻ tín dụng sẽ xuất hiện trong quá trình thanh toán nơi người dùng có thể nhập thông tin thẻ tín dụng và tiến hành thanh toán.

Chế độ Sandbox

Chế độ Sandbox, có thể được kích hoạt trong cài đặt Eway của bạn trong WooCommerce, chỉ dùng để kiểm tra. Không thực hiện giao dịch trực tiếp.

The success of card transactions in Sandbox mode is determined by the order total. Ví dụ, các giao dịch kết thúc bằng .00 ví dụ, $12.00 là đúng. Vui lòng tham khảo tài liệu Eway để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Chế độ Sandbox yêu cầu một tài khoản Sandbox và một API Sandbox riêng trong cài đặt của bạn. Thông tin xác thực trực tiếp không not work with Sandbox, Sandbox credentials do not work in live mode.

Sử dụng

Khi Eway được kích hoạt, khách hàng có thể sử dụng nút Place Order ở trang thanh toán. Nếu được chọn, họ sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán, và khách hàng có thể chọn thẻ tín dụng của họ và nhập thông tin thẻ tín dụng để thực hiện thanh toán.

Ảnh chụp EWAY Credit Card Form
Biểu mẫu thẻ tín dụng eWAY

Khách hàng có thể quản lý thẻ tín dụng đã lưu (token) từ tài khoản của tôi > Phương thức thanh toán trong WordPress/WooCommerce.

Sử dụng các trường bảo mật của Eway

Là gì là các trường bảo mật của Eway?

Các trường bảo mật cho phép bạn sử dụng iframe trong suốt được lưu trữ bởi Eway. Điều này tạo ra sự bảo mật của một giải pháp được lưu trữ bởi Eway, với sự linh hoạt của việc giữ lại thương hiệu và trải nghiệm khách hàng của bạn. Chức năng này được giới thiệu trong Eway 2.7.0 .

Điều gì thay đổi khi kích hoạt Các trường bảo mật?

Cách kích hoạt Các trường bảo mật

 1. Đi đến trang 32 của bạn
 2. Đi đến MYEway > My Account > API Key.
 3. Dưới “Pay Now Button” section , sao chép API key được cung cấp. Nó được tiền tố với ‘ epk- ‘.
 4. Làm quản trị viên, đi đến Bảng điều khiển WordPress của bạn.
 5. Đi đến trang cài đặt phần mở rộng Eway, dưới WooCommerce > Settings > Payments > Eway > Nhấn vào nút “Quản lý”.
 6. Tìm ” Eway Public API Key ” field và nhập API key đã sao chép ở bước 3.
 7. Nhấn vào “Lưu thay đổi” ở dưới cùng trang. Secure Fields will get automatically enabled bằng cách cung cấp key này.

Câu hỏi thường gặp

Làm sao để trở nên tuân thủ PCI?

Theo Eway’s documentation , các nhà bán lẻ phải hoàn thành Bản tự đánh giá PCI DSS (SAQ).

Nếu bạn kích hoạt Secure Fields , SAQ-A là điều cần thiết. ​​ Nếu không, phần mở rộng Eway Gateway của WooCommerce sử dụng Transparent Redirect API , mà cần có SAQ A-EP .

Đâu là API key Eway của tôi?

Eway đã cập nhật hướng dẫn thiết lập API. Vui lòng đi đến liên kết này để biết thông tin mới nhất: https://go.eway.io/s/article/How-do-I-setup-my-Live-Eway-API-Key-and-Password .

Tùy chọn Thẻ tín dụng Eway không hiển thị tại quầy thanh toán

Khi ở chế độ trực tiếp, bạn cần có SSL đã kích hoạt và cửa hàng của bạn phải sử dụng AUD, NZD, SGD, HKD hoặc MYR làm tiền tệ cửa hàng. Bạn cũng phải có các API key hợp lệ cho chế độ bạn đang sử dụng (API key Sandbox cho chế độ Sandbox; và API key chính thức cho chế độ chính thức).

Đâu là danh sách các mã lỗi và ý nghĩa của chúng?

Một danh sách các mã lỗi có thể được tìm thấy bên trong Tài liệu Eway Rapid 3.1. Tải về Tài liệu Eway Rapid 3.1

Tôi đang gặp mã lỗi V6018 tại quầy thanh toán

Khi sử dụng Eway, tiền tệ cửa hàng phải phù hợp với vị trí Eway mà bạn đang sử dụng. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Eway Úc, bạn cần phải đặt tiền tệ cửa hàng là AUD.

D Secure có được hỗ trợ không?

Có, nó đã được hỗ trợ từ phiên bản 3.0 của plugin.

Thất bại trong việc xử lý giao dịch của bạn, mã lỗi: SOAP-ERROR: Parsing WSDL

Nếu bạn nhận được một lỗi nói rằng:

Thất bại trong việc xử lý giao dịch của bạn, mã lỗi: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Không thể tải từ 'https://api.sandbox.ewaypayments.com/soap.asmx?WSDL'; : không thể tải thực thể ngoại vi "https://api.sandbox.ewaypayments.com/soap.asmx?WSDL"

Kiểm tra rằng bạn đã sử dụng đúng API key và password đã được nhập đúng. Nếu bạn đang sử dụng chế độ sandbox, hãy chắc chắn sử dụng API key và password từ tài khoản sandbox của tài khoản đối tác Eway của bạn.

Làm thế nào khách hàng đăng ký của tôi cập nhật thông tin thẻ của họ liên quan đến các gói đăng ký của họ?

Bằng cách làm theo thay đổi phương thức thanh toán trong phần Tài khoản của họ. Ngoài ra, bạn có thể lấy và chia sẻ với họ liên kết đến trang Customer change payment method từ màn hình Edit subscription để họ có thể theo dõi quá trình tương tự để thay đổi phương thức thanh toán của họ. Khách hàng sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản của họ để hoàn thành các bước này.

Câu hỏi và Phản hồi

Bạn có câu hỏi trước khi bạn mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu này.

Đã mua hàng và cần một số hỗ trợ? Liên hệ với một Kỹ sư Hạnh phúc qua trung tâm Giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader