connect-telegram

Email Theo dõi vs AutomateWoo

Nếu bạn đang xem xét lựa chọn giữa email Theo dõi và AutomateWoo, dưới đây là một so sánh giữa chúng cũng như một phân tích chi tiết về các “triggers” và tích hợp đề xuất của mỗi phần mở rộng.

Khác biệt chính là AutomateWoo linh hoạt hơn. AutomateWoo cho phép bạn xây dựng các luồng công việc được tạo nên từ các kết hợp khác nhau của Triggers, Rules và Actions . Điều này cho phép tiện ích mở rộng đi xa hơn tự động hóa email, cho phép bạn cập nhật đơn hàng dựa trên các triggers và quy tắc cụ thể, chẳng hạn.

AutomateWoo cũng bao gồm các luồng công việc được đặt trước nên dễ dàng bắt đầu với các luồng công việc phổ biến. Bạn có thể tùy chỉnh các tiền đặt này theo nhu cầu của mình, hoặc xây dựng một cái gì đó hoàn toàn mới.

Hãy tham khảo bảng dưới đây để so sánh chi tiết tính năng.

Tính năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader