connect-telegram

Email Giỏ Hàng Bị Bỏ Quên

Email giỏ hàng bị bỏ quên là cơ hội lớn cho chủ cửa hàng để khôi phục doanh thu mà nếu không sẽ bị mất. Có nhiều lý do khiến khách hàng rời khỏi cửa hàng của bạn với một giỏ đầy hàng, nhưng thật tiếc chuyện đó xảy ra. Follow-up Emails là chương trình email cho phép bạn tự động tương tác và giao tiếp với khách hàng tiềm năng đã rời khỏi trang mà chưa hoàn thành mua hàng. Điều này hoạt động nếu người dùng đang đăng nhập và có địa chỉ email đã biết, hoặc nếu người dùng nhập địa chỉ email vào trang thanh toán sau đó rời khỏi trang.

Tạo email của bạn

  1. Đi tới: Follow-up Emails > New Email .
  2. Chọn Purchase loại email.
  3. Thêm Follow-up name của bạn và tạo Email Subject của bạn.
  4. Thêm nội dung email của bạn.
  5. Thiết lập after added to cart kích hoạt (được đề cập trong phần tiếp theo).
  6. Đi tới Triggers, và đặt độ trễ của bạn và chọn kích hoạt phù hợp.

Lưu ý rằng các biến số mới sẽ xuất hiện để sử dụng, và có thể được tham chiếu ở đây , để sử dụng trên email giỏ hàng bị bỏ quên.

Thiết lập các kích hoạt

Bạn có thể kích hoạt email giỏ hàng bị bỏ quên được kích hoạt cho:

  • Tất cả sản phẩm – bất kỳ sản phẩm nào được thêm vào giỏ sẽ kích hoạt email cụ thể này
  • Danh mục cụ thể – bất kỳ sản phẩm nào từ danh mục cụ thể này được thêm vào giỏ sẽ kích hoạt email này
  • Sản phẩm cụ thể – email sẽ chỉ kích hoạt nếu sản phẩm cụ thể này được thêm vào giỏ

Các tùy chọn này cho phép bạn tạo ra một loạt các email theo dõi đa dạng trên tất cả sản phẩm bạn bán. Screen Shot 2015-10-20 at 12.33.35 PM

Chỉ gửi cho giỏ hàng bị bỏ quên

Bây giờ bạn muốn đảm bảo rằng email này chỉ được gửi đến những người thực sự bỏ quên giỏ hàng của họ, nhưng không phải những người đã mua sản phẩm. Để làm điều đó, đi tới: Settings > Remove on status change và kích hoạt tính năng này. fue-statuschange Chúng tôi có thêm một số tài liệu hướng dẫn về thiết lập nội dung của email, bao gồm thêm biến đổi để giúp bạn thêm. Xem bài viết này để biết thêm mẹo về tạo Email Giỏ Hàng Bị Bỏ Quên .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader