connect-telegram

Được Mua Cùng cho WooCommerce

Bạn có thể tạo một bộ dựa trên các giao dịch mua sắm trước đó hoặc sự liên quan. Khi một khách hàng truy cập trang sản phẩm, một gói sản phẩm được đề xuất sẽ được hiển thị. Với một cú nhấp chuột vào nút “Thêm vào giỏ hàng”, tất cả các sản phẩm trong gói đều được thêm vào Giỏ hàng. Khách hàng có thể thêm tất cả các sản phẩm Được Mua Cùng vào giỏ hàng của họ cùng một lúc, hoặc chọn những sản phẩm cụ thể mà họ muốn kết hợp lại trong một đơn hàng. Ví dụ, một khách hàng đang tìm kiếm một chiếc laptop có thể quan tâm đến chuột không dây, túi xách laptop, hoặc ổ cắm bút.

Plugin Được Mua Cùng cho WooCommerce mang lại tính năng thông minh một cách thuận tiện nhất, để bạn có thể cấu hình gói sản phẩm Được Mua Cùng trong vòng vài giây. Tính năng Được Mua Cùng tăng cường tương tác với khách hàng. Việc thêm nhiều sản phẩm cùng một lúc cho khách hàng trở nên dễ dàng hơn, điều này có nghĩa là bạn bán được nhiều hơn và doanh thu tăng lên.

Tính năng

  • Cấu hình bố cục của phần Được Mua Cùng cho mỗi sản phẩm (Hàng hoặc Bảng).
  • Cấu hình một số lượng không giới hạn các sản phẩm đề xuất cho mỗi sản phẩm trong cửa hàng của bạn.
  • Cấu hình tiêu đề của phần Được Mua Cùng.
  • Cấu hình nút Thêm vào giỏ hàng.
  • Cấu hình vị trí của widget Được Mua Cùng.
  • Kích hoạt / Vô hiệu hóa tính năng Được Mua Cùng.

Cài đặt

Cách cài đặt plugin và làm nó hoạt động.

  1. Tải xuống tệp bought-together-for-woocommerce.zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. Đi đến: Quản trị WordPress > Plugins > Thêm mới và tải lên Plugin với tệp bạn đã tải xuống với lựa chọn tệp.
  3. Cài đặt bây giờ và kích hoạt tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và quản lý Plugin (https://wordpress.org/support/article/managing-plugins/).

Một khi đã cài đặt và kích hoạt, bạn có thể xem cài đặt Được Mua Cùng dưới WooCommerce và tab Được Mua Cùng trong phần Dữ liệu Sản phẩm trong màn hình thêm/sửa sản phẩm.

Câu Hỏi Thường Gặp

How can I display Bought Together feature in product page?

Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm để tạo một bộ, mà có thể được hiển thị trong 2 định dạng:
1. Hàng – Hình ảnh ở trên với biểu tượng cộng và danh sách các mục dưới đây với hộp kiểm.
2. Bảng – Các mục Được Mua Cùng được hiển thị theo định dạng bảng.

Nó hoạt động như thế nào?

Khách hàng có thể thêm tất cả các sản phẩm Được Mua Cùng vào giỏ hàng của họ cùng một lúc, hoặc chọn những sản phẩm cụ thể mà họ muốn kết hợp lại trong một đơn hàng.

Làm sao nó giúp tăng doanh thu?

Tính năng Được Mua Cùng tăng cường sự tương tác và sự bám trụ của khách hàng. Việc dễ dàng thêm nhiều sản phẩm trong một nhấp chuột nghĩa là bạn bán được nhiều hơn và tăng doanh thu. Khách hàng có thể thêm tất cả các sản phẩm Được Mua Cùng vào giỏ hàng của họ cùng một lúc, hoặc chọn những sản phẩm cụ thể mà họ muốn kết hợp lại trong một đơn hàng.

Cài đặt Plugin Được Mua Cùng

Cấu hình Sản phẩm Được Mua Cùng

Sản phẩm Được Mua Cùng Hiển thị – Định dạng Bảng

Sản phẩm Được Mua Cùng Hiển thị – Định dạng Hàng

Yêu cầu

Phiên bản PHP tối thiểu: 5.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader