Điều hướng thông minh

Smart Navigation có sẵn từ plugin v.1.0.11 trở đi.

Giới thiệu

Smart Navigation là một tính năng cho phép bạn thêm Filters của Searchanise vào các trang danh mục trong cửa hàng của bạn, để khách hàng có thể lọc và sắp xếp sản phẩm theo danh mục.

Các Filters của Searchanise dựa trên thông tin chính của sản phẩm, như tình trạng kho, giá, tags, v.v và các thuộc tính sản phẩm toàn cầu.

Dưới đây là một ví dụ về trang danh mục với Smart Navigation đã kích hoạt:

Sử dụng Điều hướng thông minh , khách hàng có thể thu hẹp tìm kiếm qua các danh mục chỉ với vài cú nhấp và mua sản phẩm trong cửa hàng của bạn.

Important info

* Điều hướng thông minh chỉ hoạt động nếu Widget Kết quả Tìm kiếm được kích hoạt.

* Điều hướng thông minh chủ yếu là Widget Kết quả Tìm kiếm thay thế mẫu trang danh mục WooCommerce của bạn. Đó là lý do khi tính năng được kích hoạt, trang danh mục của bạn sẽ giống như Widget Kết quả Tìm kiếm.

Kích hoạt Điều hướng thông minh

Để bật Điều hướng thông minh, làm theo các bước sau:

  1. Đi tới Searchanise control panel > Filters > Smart Navigation section .
  2. Đặt nút chuyển cho Enable Smart Navigation thành On .
  3. Chọn tùy chọn phù hợp trong Category Product List , tùy thuộc vào bạn có muốn hiển thị sản phẩm chỉ từ danh mục hiện tại hay cũng hiển thị sản phẩm từ các danh mục con của nó.
  4. Áp dụng các thay đổi.
  5. Bắt đầu quá trình tái chỉ mục bằng cách nhấn vào đường dẫn trong thông báo phía trên hoặc nút Force re-indexation trong phần Dashboard.

Đó là tất cả. Sau khi quá trình tái chỉ mục hoàn tất, tính năng Điều hướng thông minh sẽ được kích hoạt trên các trang danh mục trong cửa hàng của bạn.

Vô hiệu hóa Điều hướng thông minh

Để tắt Điều hướng thông minh, làm theo các bước sau:

  1. Đi tới Searchanise control panel > Filters > Smart Navigation section .
  2. Đặt nút chuyển cho Enable Smart Navigation thành Off .
  3. Áp dụng các thay đổi.
  4. Bắt đầu quá trình tái chỉ mục bằng cách nhấn vào đường dẫn trong thông báo phía trên hoặc nút Force re-indexation trong phần Dashboard.

Đó là tất cả. Sau khi quá trình tái chỉ mục hoàn tất, tính năng Điều hướng thông minh sẽ được tắt trên các trang danh mục trong cửa hàng của bạn.

Sắp xếp

Bạn có thể quản lý sắp xếp của Điều hướng thông minh.

Thiết lập Mô tả
Sắp xếp mặc định Thay đổi sắp xếp mặc định trên các trang danh mục. Giá trị mặc định là Date: New to Old .
Hiển thị sản phẩm hết hàng ở cuối danh sách Hiển thị các sản phẩm hết hàng ở cuối danh sách. Tùy chọn này mặc định là tắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader