connect-telegram

Điều chỉnh các giá trị đầu vào số lượng

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với code/mẫu và cách giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn Chuyên gia WooExpert hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tuỳ chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi .

Thêm mã vào tệp functions.php của chủ đề con của bạn hoặc qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề mẹ của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề. Đặt giá trị bắt đầu, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu và số lượng tăng thêm.

xem thô wc-adjust-quantity-input.php được lưu trữ với ❤ bởi GitHub

Nếu bạn đang tìm kiếm một chút sức mạnh hơn, hãy kiểm tra phần mở rộng Min/Max Quantities của chúng tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader