connect-telegram

Dịch vụ web Acutrack

Acutrack / Woocommerce Order Notification Setup

Note:

 1. Your Product SKU can be any alphanumeric number (max 33 char). Please confirm whatever SKU you use in your shopping cart.
 2. Email us the shipping methods you offer in your shopping cart.
 3. First Article Order: Once the integration is completed, please place a test order and confirm the support team. The team will download the test order from your Woocommerce shopping cart and confirm if the order is placed successfully at Acutrack.
 4. Install SSL on your store to enable Woocommerce orders API so that we can download the orders automatically.
 1. Đăng nhập vào Woocommerce panel quản lý cửa hàng:
 2. Cài đặt API

Để kích hoạt API REST trong Woocommerce, đi đến Woocommerce > Cài đặt > tab API và đánh dấu vào ô Enable REST API .

 1. Tạo API keys
 • Để bắt đầu, chọn Add Key
 • Để tạo hoặc quản lý khóa cho người dùng WordPress cụ thể, hãy vào Woocommerce > Settings >    API > Keys/Apps .
 • Thêm một key với tên mô tả Acutrack.
 • Chọn người dùng là Admin.
 • Chọn quyền Đọc / Viết
 • Nhấp vào Generate API Key
 • Khi khóa API được tạo ra, bạn sẽ nhìn thấy hai khóa mới, một QRCode, và một nút Hủy khóa API. Hai khóa này là Consumer Key Consumer Secret của bạn.

Configure Acutrack Webservice

 • Nhấp vào Add-ons trên Menu bên trái
 • Nhập URL của cửa hàng Woocommerce của bạn vào trường văn bản
 • Chọn Acutrack
 • Nhấp vào Nút Cấu hình.
 • Khi bạn nhấp vào nút Cấu hình, bạn sẽ được chuyển hướng đến Portal khách hàng Acutrack để Đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader