connect-telegram

Dịch thuật

AutomateWoo được phát triển bằng tiếng Anh của Mỹ nhưng hoàn toàn sẵn sàng cho việc dịch thuật. Các bản dịch được bao gồm trong plugin được liệt kê dưới đây. Bạn có thể đóng góp vào việc dịch trong kho dịch thuật của chúng tôi kho dịch thuật trên Github nhưng điều này đòi hỏi hiểu biết về việc sử dụng các tập tin ngôn ngữ .POT và .PO.

Nếu cửa hàng của bạn ở một ngôn ngữ khác, bạn cũng có thể sử dụng Loco Translate để dịch bất kỳ văn bản nào.

Bản dịch được bao gồm

AutomateWoo

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Đức – Trang trọng

Refer A Friend add-on

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Đức – Trang trọng

AgileCRM add-on

  • Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader