connect-telegram

DePay Web3 Payments

DePay ‘s Thanh toán Web3 plugin cho WooCommerce cho phép bạn cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử được xử lý trực tiếp trên trang web và giữa các bên (không thông qua trung gian). Bắt đầu chấp nhận hàng ngàn loại token khác nhau với chuyển đổi tức thì trên nhiều blockchain. Chỉ nhận các loại token mà bạn đã cấu hình để thanh toán. Nhận ví của bạn trực tiếp. Hơn nữa, không có khoản tiền nào được giữ bởi bất kỳ trung gian nào vào bất kỳ thời điểm nào. Thanh toán được giải quyết ngay lập tức. Không có “kỳ nghỉ tửu lượng”, không có “khoản tiền bị đóng băng”, và không có “giao dịch hoàn tiền”.

Giải pháp này hỗ trợ:

  • Thanh toán tiền điện tử một lần
  • Xử lý trên trang web
  • Chuyển đổi tức thì
  • Chấp nhận hàng ngàn loại token khác nhau
  • Chỉ nhận các loại token mà bạn cấu hình
  • Nhiều blockchain
  • Nhiều ví
  • Nhiều loại tiền tệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader