connect-telegram

Đếm ngược & Thông báo cho WooCommerce

Sử dụng Đếm ngược & Thông báo cho WooCommerce để khuyến khích khách hàng mua hàng giảm giá hoặc số lượng giới hạn ngay lập tức. Tạo ra những ưu đãi riêng biệt chỉ có sẵn trong một thời gian giới hạn, và tạo ra cảm giác khẩn cấp để kích thích doanh số bán hàng. Thúc đẩy doanh số với bộ đếm ngược cho thấy thời gian bắt đầu giảm giá, thời gian còn lại cho một ưu đãi, hoặc số lượng mặt hàng còn lại.

Tính năng

  • Hiển thị đếm ngược trên trang sản phẩm đơn
  • Thu thập người đăng ký và thông báo cho họ khi ưu đãi sắp bắt đầu hoặc hết hạn
  • Lên lịch thời gian bắt đầu và kết thúc giảm giá sản phẩm
  • Tùy chỉnh văn bản và màu sắc đếm ngược, và thông báo qua email
  • Truy cập và quản lý sản phẩm từ Đếm ngược > Sản phẩm đã lên lịch trong quản trị cửa hàng của bạn
  • Quản lý tình trạng hàng tồn kho và số lượng
  • Tự động đặt lại giá khi kết thúc khuyến mãi

Countdown in the product description page Tạo các ưu đãi trong thời gian giới hạn hoặc hiển thị số lượng hàng tồn kho giới hạn để tạo cảm giác khẩn cấp của việc mua hàng. Notifier button to collect subscribers Hiển thị một nút trên trang sản phẩm trước khi bắt đầu giảm giá cho phép khách hàng quan tâm đăng ký nhận thông báo về sự có sẵn của sản phẩm. Khi bắt đầu khuyến mãi, gửi email thông báo đến tất cả những người đăng ký của bạn chỉ với một cú nhấp chuột. Popup form to collect emails Nút thông báo sẽ mở hộp thoại để thu thập người đăng ký. Subscriber list Quản lý tất cả người đăng ký từ đây. Auto manage stock status and quantity Quản lý giá cả và hàng tồn kho. Nếu bạn đã đặt sản phẩm hết hàng, thì nó sẽ có sẵn vào ngày và thời gian mà bạn đã đặt.Nếu bạn đã cho phép các tùy chọn được cung cấp trên tab sản phẩm, vì vậy giá cả và hàng tồn kho sẽ được cập nhật tự động khi kết thúc khuyến mãi. List of scheduled products Quản lý các sản phẩm đã lên lịch từ đây. Countdown & Notifier Settings Tùy chỉnh dễ dàng về văn bản, màu sắc, nội dung email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader