connect-telegram

Deli – Giao diện con của Storefront

Một giao diện con WordPress là một giao diện được kế thừa chức năng từ một giao diện khác, được gọi là giao diện cha. Giao diện con cho phép bạn chỉnh sửa, hoặc thêm vào chức năng của giao diện cha. — WordPress Codex: Giao diện Con

Deli là một giao diện con cho Storefront , giao diện chính thức của WooCommerce. Nó có một thiết kế nổi, thú vị, hoàn hảo cho các sản phẩm tự nhiên. Nó có một thẩm mỹ tự nhiên, thân thiện và gần gũi, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các cửa hàng bán các sản phẩm handmade cũng như.

Cài đặt

Deli là một giao diện con của Storefront, vì vậy bạn cần cài đặt và thiết lập Storefront trước, sau đó là Deli.

  1. Download Miễn phí Storefront tại WordPress.org .
  2. Download Deli từ tài khoản Woo.com của bạn tại My Downloads .
  3. Trên trang web của bạn, hãy vào Appearance > Themes click nút Add New .
  4. Click Upload để tải lên tệp .zip của Storefront từ bước 1.
  5. Go to Appearance > Themes đến Activate .
  6. Repeat làm lại các bước 3-5 cho giao diện Deli từ bước 2.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Cấu hình Storefront .

Thiết lập và Cấu hình

Khi cài đặt hoàn tất, đã đến lúc thiết lập và cấu hình giao diện của bạn. Thêm thông tin tại: Tài liệu giao diện Storefront Giao diện con WordPress trong WordPress Codex .

Khuôn mẫu Trang chủ

Để thiết lập trang chủ, xem Khuôn mẫu Trang chủ Storefront .

Kích thước Hình ảnh Khuyến nghị

Không có yêu cầu kích thước hình ảnh cụ thể cho Deli, nhưng chúng tôi = cung cấp các kích thước hình ảnh được sử dụng trên demo của chúng tôi cho tham khảo.

  • Hình ảnh Danh mục: 600 x 500 px
  • Hình ảnh Sản phẩm Đơn: 800 x 600 px
  • Hình thu nhỏ Sản phẩm: 300 x 200 px

Hình ảnh được tải lên gốc có kích thước 1,024 x 748 px. Các thiết lập Hình ảnh Sản phẩm WooCommerce được tìm thấy tại Appearance > Customize > WooCommerce > Product Images . Thêm tại: Quản lý Hình ảnh Sản phẩm .Thêm thông tin về kích thước hình ảnh WooCommerce có thể được tìm thấy tại:

Nội dung Demo

Có thể nhập Dữ liệu mẫu WooCommerce để điền các sản phẩm demo vào trang web của bạn như một điểm bắt đầu. Note: Chúng tôi không cung cấp chính xác các hình ảnh bạn thấy trong demonstration của Deli do giới hạn bản quyền. Dữ liệu mẫu WooCommerce thay vào đó đi kèm với hình ảnh riêng của chúng tôi không bị giới hạn mà chúng tôi có thể phân phối lại trong dữ liệu nhập sản phẩm.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đang sử dụng tiện ích mở rộng Thiết kế Storefront nhưng nhận thấy một số cài đặt bị mất.

Deli áp dụng một số kiểu cụ thể cho các thành phần như nút, vì vậy những cài đặt này được gỡ bỏ khỏi thiết kế để tránh sự nhầm lẫn.

Tôi đang sử dụng khuôn mẫu trang chủ nhưng không muốn hiển thị tiêu đề trang / nội dung.

Nếu bạn không muốn hiển thị nội dung, đơn giản là không thêm bất kì nội dung nào. Để ẩn tiêu đề, bạn có thể sử dụng plugin này , plugin cung cấp khả năng ẩn tiêu đề trang trên bất kì trang nào trên trang web của bạn.

Tôi không thích cách khu vực nội dung rộng hơn phần còn lại của trang web, tôi có thể thay đổi điều đó không?

Điều này được thực hiện để đảm bảo nội dung được căn chỉnh với lưới Storefront. Tuy nhiên, việc này dễ dàng được thay đổi. Chỉ cần thêm sau vào css tùy chỉnh của bạn:

Câu hỏi và Phản hồi

Có một câu hỏi trước khi bạn mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu trước bán hàng này. Đã mua và cần sự hỗ trợ? Liên hệ với một Chuyên viên Hạnh phúc qua Trung tâm Hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader