connect-telegram

Deco

Cảm ơn bạn đã chọn chủ đề Deco để xây dựng cửa hàng trực tuyến WooCommerce của bạn.

Cài đặt

 • Trong Dashboard của bạn, đi đến Appearance > Themes .
 • Nhấp chuột vào nút Add New ở phía trên.
 • Nhấp Upload New nút ở phía trên.
 • Trên giao diện mới, nhấp Choose File và duyệt máy tính để tìm deco.zip tệp bạn đã tải xuống.
 • Nhấp Install Now .
 • Sau khi cài đặt Activate chủ đề.

Plugins yêu cầu

 1. WooCommerce : Động cơ thương mại điện tử trên trang web của bạn.
 2. WP Form : Plugin được khuyến nghị để tạo biểu mẫu liên hệ.
 3. Cài đặt One Click Demo Import plugin từ Appearance > Install Plugins .

Cài đặt điều hướng

Sau khi cài đặt chủ đề và nhập nội dung demo, hãy kiểm tra trang chủ nếu điều hướng bị hỏng (xem hình dưới đây) sau đó làm theo các bước dưới đây.

Header Default

Menu điều hướng chính được sử dụng cho tiêu đề mặc định.

Header-v1

Menu điều hướng chính được sử dụng cho header-v1.

Header-transparent

Menu điều hướng chính được sử dụng cho header-transparent.

Header-dark

Menu điều hướng chính được sử dụng cho header-dark.

Footer-v1

Menu chân trang-1, menu chân trang-2, menu chân trang-3 và menu ngôn ngữ chân trang được sử dụng cho menu chân trang.

Footer-v2

Footer menu-5, Footer menu-6, Footer menu-7 và Footer menu-8 được sử dụng cho menu chân trang.

Footer-v3

Footer menu-4 và Footer menu-5 được sử dụng cho menu chân trang.

Footer-v4

Footer menu-4 được sử dụng cho menu chân trang.

Footer-v5

Footer menu-6 và menu chân trang-7 được sử dụng cho menu chân trang.

 • Menu chính
 • Menu chân trang

Chế độ tối

Dark Mode Enable Switcher

Bạn có thể kích hoạt công tắc để thay đổi chủ đề ở chế độ tối .

Output

Normal Mode

Dark Mode

Mẫu & Phần Mẫu

Phần Mẫu

Mẫu

 • Home-v1
 • Home-v2
 • Home-v3
 • Home-v4
 • Về Chúng Tôi
 • Liên Hệ
 • Bảng Giá
 • Dịch vụ
 • Tìm kiếm
 • Bài Đăng Đơn
 • Chỉ mục
 • Danh mục sản phẩm
 • 404
 • Footer-default
 • Footer-v1
 • Footer-v2
 • Footer-v3
 • Footer-v4
 • Footer-v5
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Header-default
 • Header-v1
 • Header-transparent
 • Header-dark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader