connect-telegram

Danh Sách Các Luật

Khách hàng

Customer – Email

 • Mục tiêu đối với địa chỉ email của khách hàng bắt đầu bằng hoặc chứa một từ cụ thể.

Customer – Country

 • Đối tượng khách hàng dựa trên quốc gia mà họ thanh toán.

Customer – State

 • Đối tượng khách hàng dựa trên tiểu bang mà họ thanh toán.

Customer – State – Text Match

 • Tương tự như quy tắc trước nhưng dựa trên nhập văn bản thay vì một hộp chọn.

Customer – Postcode

 • Đối tượng khách hàng dựa trên mã bưu điện của họ.

Customer – City

 • Đối tượng khách hàng dựa trên thành phố của họ.

Customer – Company

 • Đối tượng khách hàng dựa trên công ty mà họ đã thanh toán.

Customer – Phone

 • Đối tượng khách hàng dựa trên số điện thoại của họ.

Customer – Is Guest

 • Đối tượng khách hàng dựa trên liệu họ đã tạo một tài khoản hay chưa.

Customer – Account Created Date

Customer – User Role

 • Hạn chế quy trình làm việc cho khách hàng với các vai trò người dùng nhất định. Điều này hữu ích nếu cửa hàng của bạn sử dụng nhiều cấp độ khách hàng như VIP hoặc Bán buôn. Bạn cũng có thể chỉ muốn kiểm tra quy trình làm việc của bạn bằng cách hạn chế nó cho người quản trị duy nhất.

Customer – User Tags

 • Hạn chế quy trình làm việc cho khách hàng có nhãn nhất định đính kèm vào hồ sơ của họ. Xin lưu ý rằng nhãn người dùng hiện không được hỗ trợ trên khách hàng khách.

Customer – Total Spent

 • Đối tượng khách hàng đã chi tiêu trên hoặc dưới một số lượng nhất định trong cửa hàng của bạn.

Customer – Order Count

 • Hạn chế quy trình làm việc cho khách hàng đã đặt một số lượng đơn đặt hàng nhất định.

Customer – First Order Paid Date

 • Phân đoạn quy trình làm việc dựa trên ngày đơn đặt hàng đầu tiên được thanh toán của khách hàng. Xem cũng các quy tắc dựa trên ngày tư liệu.

Customer – Last Order Paid Date

 • Phân đoạn quy trình làm việc dựa trên ngày đơn đặt hàng được thanh toán gần nhất của khách hàng. Xem cũng các quy tắc dựa trên ngày tư liệu.

Customer – 2nd Last Paid Order Date

 • Phân đoạn quy trình làm việc dựa trên ngày đơn đặt hàng được thanh toán gần thứ hai của khách hàng. Xem cũng các quy tắc dựa trên ngày tư liệu.

Customer – Purchased Products – All Time

 • Quy tắc này tìm kiếm trong tất cả các sản phẩm mà khách hàng đã mua để tìm một sản phẩm cụ thể.

Customer – Purchased Categories – All Time

 • Luật này tìm kiếm trong các danh mục sản phẩm mà khách hàng đã mua trong tất cả các đơn đặt hàng của họ.

Customer – Has Active Subscription

 • Kết hợp với “Có” hoặc “Không” để đối tượng người dùng với hoặc không có ít nhất một đăng ký đang hoạt động.

Customer – Order Statuses

 • Hạn chế quy trình làm việc cho khách hàng có đơn đặt hàng có trạng thái nhất định, ví dụ khách hàng có ít nhất một đơn đặt hàng đã hoàn thành.

Customer – Custom Field

 • Sử dụng quy tắc này để đối tượng người dùng dựa trên meta/người dùng tùy chỉnh của họ.

Customer – Review Count

 • Đối tượng khách hàng dựa trên số lượng đánh giá được phê duyệt mà họ đã để lại trong cửa hàng của bạn.

Customer – Last Review Date

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader