connect-telegram

Đăng ký thông báo AWeber

AWeber for WooCommerce

Đăng ký thông báo AWeber cho phép bạn đăng ký người dùng vào Danh sách AWeber của bạn và thông qua Biểu mẫu Web AWeber trên cửa hàng WooCommerce của bạn.

  • Đăng ký khách hàng vào nhiều Danh sách AWeber khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm mà họ mua trong quá trình thanh toán.
  • Thêm hoặc xóa các thẻ người đăng ký AWeber tùy thuộc vào các sản phẩm đã mua.
  • Thêm Biểu mẫu Web AWeber có thiết kế tùy chỉnh vào bất kỳ khu vực widget nào trên cửa hàng WooCommerce của bạn mà không cần chỉnh sửa mã.
  • Đăng ký khách hàng vào bản tin của bạn khi họ đăng ký tại cửa hàng của bạn.

Bạn cũng có thể theo dõi giỏ hàng bị bỏ quên và gắn thẻ người đăng ký của bạn với các sản phẩm mà họ đã thêm vào giỏ, khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên bằng cách sử dụng liên kết khôi phục và theo dõi khi một giỏ hàng đã được khôi phục. Tất cả những hành động này thay đổi các thẻ người đăng ký để cho phép bạn kích hoạt các email hoặc chiến dịch cụ thể.

Yêu cầu

  • WooCommerce 3.7+
  • Một tài khoản AWeber.

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Đi tới “ WordPress Admin > Plugins > Add New” và “ Upload Plugin” với tệp bạn đã tải về với “ Choose File” .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại Cài đặt và Kích hoạt Tiện ích mở rộng/Plugin .

Cập nhật từ một phiên bản cũ hơn

Nếu bạn đã cài đặt một phiên bản cũ hơn của tiện ích mở rộng, bạn có thể thấy một thông báo quản trị yêu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu. Chỉ cần chạy trình cập nhật, và tiện ích mở rộng sẽ nhập cấu hình trước đó của bạn.

Chạy trình cập nhật để di chuyển cấu hình trước đó.

Xác thực

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng tiện ích mở rộng, bạn sẽ cần phải ủy quyền cho WooCommerce truy cập vào tài khoản AWeber của bạn. Quy trình rất dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào nút “ Authorize ” trong cài đặt AWeber ( WooCommerce > Settings > AWeber )

Nhấp vào nút để bắt đầu quy trình ủy quyền.

Bạn sẽ được chuyển hướng ra khỏi cửa hàng của bạn đến biểu mẫu ủy quyền AWeber.

Biểu mẫu ủy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader