Đa loại tiền tệ – Tính năng Tương thích và Tích hợp

Chúng tôi đã kiểm tra Đa Loại tiền tệ cho WooCommerce với nhiều chủ đề WordPress, các plugin và các tiện ích mở rộng WooCommerce của bên thứ ba. Vui lòng đọc chi tiết dưới đây.

Loại sản phẩm

Đa loại tiền tệ WooCommerce hoạt động với các loại sản phẩm tiêu chuẩn, Đơn giản và Biến đổi, với “Subscription”, và với các loại bài đăng “Bookable”.

  • Các tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ cố định cho sản phẩm đơn giản và biến đổi, và Product Bundles.

Các plugin/tiện ích mở rộng WooCommerce

Tương thích với:

Tương thích với WooPayments

Tiện ích mở rộng WooPayments cũng có tính năng đa tiền tệ của riêng nó, có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của cửa hàng của bạn.

Nếu bạn cần các khả năng tiên tiến hơn do Đa Tiền tệ cho WooCommerce của chúng tôi cung cấp, bạn vẫn có thể sử dụng WooPayments, nhưng bạn phải disable their multi-currency feature :

Không tương thích:

Phương thức giao hàng

Chúng tôi đã kiểm tra các phương thức vận chuyển với mức phí cố định, Miễn phí vận chuyển, UPS, USPS, FedEx, Canada Post, Australia Post, Royal Mail, và Table Rate – có sẵn trên trang web WooCommerce (không phải là các tiện ích mở rộng không phải WooCommerce!).

Không được hỗ trợ:

  • Purolator
  • Các tiện ích mở rộng vận chuyển được viết bởi bên thứ 3 (không phải chính thức của WooCommerce)

Nếu trang web của bạn đang sử dụng một phương thức vận chuyển không được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ Hỗ trợ để xác nhận tính tương thích trước khi mua tiện ích mở rộng Đa tiền tệ.

Báo cáo

Báo cáo Bán hàng chỉ hiển thị tổng kết cho một loại tiền tệ tại một thời điểm.

Admin WooCommerce

  • Giao diện quản trị mới (“Analytics”) được chuẩn bị sẵn để hỗ trợ đa tiền tệ, bắt đầu từ WooCommerce 4.1.
  • Màn hình admin và báo cáo được hiển thị bằng một tiền tệ được chọn duy nhất. Không có “Báo cáo kết hợp”.
  • Trang chủ admin hiển thị một tổng kết không chính xác trong “liên kết” tiền tệ.

Caching Trang

Caching trang là kỹ thuật được sử dụng bởi một số plugin WordPress và các nhà cung cấp hosting để tăng tốc độ tải trang.

Khi caching trang được kích hoạt, các phiên bản HTML tĩnh của các trang trang web được phục vụ thay vì động. Những trang này sẽ không thay đổi cho đến khi cache hết hạn hoặc bị xóa. Do đó, họ sẽ luôn hiển thị cùng một giá, khuyến mại, hàng tồn – và tiền tệ.

WP Rocket and WP Super Cache các plugin đều biết về đa tiền tệ.

Với các plugin caching khác, WooCommerce Multicurrency sử dụng một kỹ thuật đặc biệt để “làm vỡ” bộ đệm và reload trang khi tiền tệ đã được chuyển.

Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng một số trang vẫn hiển thị tiền tệ không đúng, vui lòng cho chúng tôi biết.


Nếu bạn thấy bất kỳ vấn đề nào, vui lòng đọc trang này trước , sau đó liên hệ với chúng tôi với các chi tiết và ảnh chụp màn hình. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader