connect-telegram

Chuyển Khoản Trực Tiếp (BACS)

Chuyển khoản trực tiếp, hay Hệ thống thanh toán qua tài khoản ngân hàng (BACS), là cổng thông tin không yêu cầu thanh toán trực tuyến. Đơn hàng sử dụng Chuyển khoản trực tiếp được thiết lập On Hold cho đến khi khoản thanh toán được xác nhận ngoại lệ WooCommerce. Bạn, như là chủ cửa hàng, nên xác nhận rằng các khoản thanh toán đã được xác nhận trước khi xử lý đơn hàng trong WooCommerce. Điều quan trọng là phải xác minh rằng bạn đã nhận được tiền trước khi giao hàng và đánh dấu đơn hàng là Processing hoặc Complete .Để biết thêm thông tin, xem Quản lý đơn hàng .

Thiết lập và cấu hình

 1. Đi tới: WooCommerce > Settings > Payments .
 2. Sử dụng công tắc dưới Enable để chọn Chuyển Khoản Trực Tiếp.
 3. Chọn Set Up . Bạn được điều hướng tới cài đặt Chuyển Khoản Trực Tiếp.
 4. Configure cài đặt của bạn:
  • Enable/Disable – Kích hoạt để sử dụng. Tắt để vô hiệu hóa.
  • Title – Chọn tiêu đề hiển thị cho khách hàng trong quá trình thanh toán
  • Description – Thêm thông tin hiển thị cho khách hàng nếu họ chọn Chuyển Khoản Trực Tiếp
  • Instructions – Giải thích cách để thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn
  • Account Details – Nhập tên tài khoản và số, tên ngân hàng, số điều hướng, số IBAN và / hoặc số SWIFT / BIC được hiển thị cho khách hàng trên trang Đã nhận đơn hàng và trong email Đơn hàng sau khi thanh toán
 5. Save changes .

Chi tiết tài khoản ngân hàng sẽ hiển thị cả trên trang Đã nhận đơn hàng và email đơn hàng được gửi cho khách hàng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader