connect-telegram

Chủ đề Copenhagen

Cài đặt chủ đề

Có hai cách để cài đặt chủ đề Copenhagen: either thông qua bảng điều khiển admin WordPress hoặc bằng cách tải lên file manually qua FTP.

Installing through the WordPress admin dashboard :

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển admin WordPress.
 2. Truy cập đến Appearance > Themes .
 3. Nhấp vào nút “Add New” ở phía trên màn hình.
 4. Trong trang “Thêm chủ đề”, chọn “Upload Theme” .
 5. Tải lên tệp copenhagen.zip mà bạn đã tải xuống từ Woo.com.
 6. Nhấn “Install Now” “Activate Theme” .
copenhagen-installation

Installing manually using FTP:

 1. Tải về phiên bản mới nhất của Copenhagen từ Woo.com
 2. Kết nối đến trang web của bạn sử dụng một FTP client (như FileZilla).
 3. Tải lên thư mục chủ đề mà bạn đã tải xuống vào thư mục “wp-content/themes” .
 4. Điều hướng đến bảng điều khiển WordPress.
 5. Đi đến Appearance > Themes “Activate” chủ đề vừa tải lên.

Thêm thông tin về Thêm chủ đề .

Nhập nội dung Demo

Sau khi kích hoạt chủ đề, hãy truy cập đến Appearance > Theme Demos và nhấp vào nút “Nhập” trên chủ đề Copenhagen để bắt đầu nhập nội dung demo.

copenhagebn-setup-demo

Tùy chỉnh chủ đề

Thiết lập tùy chỉnh của bạn nằm trong Appearance > Customize > Copenhagen .

copenhagen-theme-customization

Cài đặt menu

Bạn có thể gán menu của mình từ Appearance > Menus .

Có 2 vị trí menu trong Copenhagen.

setting-up-menu-copenhagen-theme
 1. Primary Menu: Bên cạnh logo và bên trong menu di động
 2. Secondary menu: Đặt trong menu di động.

Cài đặt logo trang web

Bạn có thể thay đổi logo của mình từ trong Appearance > Customize > Site Identity.

Thay đổi màu sắc và font chữ trang web

Changing Color

Để thay đổi màu sắc trang web, hãy truy cập đến Appearance > Customize > Color .

Bạn có thể chọn từ các bảng màu sẵn có: sáng và tối. Và bạn có thể tùy chỉnh màu nền của trang web và bố cục. Cũng như màu chính và màu nhấn của trang web.

Changing Fonts

Để tiến hành thay đổi font chữ, hãy truy cập đến Appearance > Customize > Typography .

changing-font-copenhagen-theme

Sau khi nhấp vào “Typography,” bạn sẽ thấy bốn phần rõ ràng: Texts, Links, Headings, và Buttons. Các phần này cho phép bạn cấu hình thiết lập về typography cho mỗi yếu tố này. Ví dụ, khi bạn nhấp vào “Texts,” bạn sẽ có tùy chọn chọn một kiểu font, kích thước văn bản, kiểu, và chiều cao dòng. Có một loạt các font chữ để lựa chọn.

Tùy chỉnh cửa hàng WooCommerce

Để bắt đầu cấu hình và điều chỉnh chủ đề cho cửa hàng WooCommerce của bạn, chỉ cần truy cập đến Appearance > Customize > WooCommerce .

Bạn có thể tùy chỉnh các trang sản phẩm, danh mục, hình ảnh sản phẩm, và nhiều hơn nữa.

customize-woocommerce-store-copenhagen

Tùy chỉnh CSS

Để tùy chỉnh chủ đề cụ thể hơn và làm cho nó thân thiệt hơn, bạn có thể sử dụng mã CSS. Thêm mã CSS của bạn để tùy chỉnh ngoại hình và bố cục của trang web của bạn.

Để thực hiện, bạn chỉ cần điều hướng đến “CSS thêm vào” từ bên trong bảng điều khiển tùy chỉnh chủ đề Copenhagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader