Cho phép khách hàng truy cập vào WP Admin và kích hoạt thanh công cụ quản trị

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã lệnh và cách giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia hoặc nhà phát triển Woo để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới Chính sách hỗ trợ của chúng tôi .

Thêm mã vào tệp functions.php của chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề mẹ của bạn vì điều này sẽ bị xoá hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề. Mặc định, WooCommerce chặn người dùng không phải quản trị từ việc nhập vào WP Admin, hoặc xem thanh WP Admin. Những khu vực này thường không liên quan đến khách hàng và do đó được ẩn đi.

Thanh WP Admin
Thanh WP Admin

Để vô hiệu hóa hạn chế này và kích hoạt lại thanh quản trị cho tất cả người dùng, hãy sử dụng đoạn mã sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader