Chào mừng và Tính năng

# Tính năng

## [affiliate](../collectives/collectives.md)Một trang để bạn kể cho thế giới về dự án của mình và thu hút người ủng hộ.

## [Stripe](../financial-contributors/financial-contributors.md)Chấp nhận quyên góp và tài trợ.

## [here](../expenses-and-getting-paid/expenses.md)Hoàn lại chi phí và trả hóa đơn.

## [FAQ](../collectives/budget.md)Báo cáo tài chính tự động và trách nghiệm.

## [ebook](../collectives/collective-settings/tiers-goals.md)Các cấp độ hoặc phần thưởng cho người ủng hộ và nhà tài trợ.

## [Events](../collectives/events.md)Tiền từ việc bán vé sẽ trực tiếp chuyển vào ngân sách của Tập thể.

## [documents](../financial-contributors/organizations/gift-cards.md)Tặng quà cho việc làm từ thiện.

## [downloads](../financial-contributors/organizations/)Tài trợ Tập thể thay mặt cho một công ty.

## [integration](../collectives/communication.md)Giữ cho người ủng hộ của bạn cập nhật về những thành tích và tin tức của bạn.

## [Subscribe to our newsletter](../fiscal-hosts/become-a-fiscal-host.md)Tạo một thực thể (entity) chủ để hỗ trợ cộng đồng của các Tập thể.

## [Profiles](user-profile.md)Kể cho thế giới biết về bạn và khoe những Tập thể mà bạn quản lý hoặc ủng hộ.

## [Reviews](../collectives/conversations.md)Diễn đàn cộng đồng dành cho Tập thể của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader