connect-telegram

Câu hỏi thường gặp

Thành viên không kết thúc, thành viên có thời hạn không bị hủy hoặc kết thúc muộn hơn dự kiến. Tại sao?

Nếu bạn thấy bất kỳ thành viên nào có thời hạn cần phải kết thúc cho một khách hàng nhưng vẫn còn hiệu lực, điều này thông thường chỉ ra một trong những điều sau:

Sản phẩm không được đặt thời hạn.

Trong trường hợp này, bạn có thể thêm thời hạn cho sản phẩm như được hiển thị trong Bán Thành viên có thời hạn . Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên hiện tại và sẽ có hiệu lực từ đơn đặt hàng tiếp theo cho sản phẩm.

Khách hàng có đơn đặt hàng hợp lệ khác cho phép truy cập.

Hệ thống sẽ không loại bỏ khách hàng khỏi nhóm nếu tài khoản có một thành viên hợp lệ khác cho nhóm đó. Điều này là đúng và không phải là vấn đề.

Các nhiệm vụ đã lên lịch (cron) không hoạt động đúng cách.

Cài đặt WP Crontrol và kiểm tra dưới các mục Tools > Cron Events hoặc Settings > Cron Schedules xem có bất kỳ dấu hiệu vấn đề nào được hiển thị không. Xin lưu ý rằng chỉ số WordPress cron dưới WooCommerce > Status > WordPress environment không đảm bảo rằng các tác vụ đã lên lịch hoạt động đúng cách, vì nó chỉ phản ánh việc hằng số DISABLE_WP_CRON có được sử dụng hay không.

Trang web của bạn có ít hoặc không có lưu lượng truy cập.

Trên các trang web có lưu lượng truy cập thấp hoặc các trang staging, các tác vụ đã lên lịch (cron) chỉ được kích hoạt thỉnh thoảng. xem xét việc kích hoạt các tác vụ đã lên lịch ở cấp độ hệ thống – xem Hooking WP-Cron Into the System Task Scheduler để biết cách thực hiện điều này.

Các trang web được bảo vệ bằng mật khẩu.

Quyền truy cập vào trang web của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu ở cấp độ máy chủ và các tác vụ đã lên lịch (cron) không thể thực thi do thiếu quyền khi máy chủ nhận yêu cầu wp-cron . Loại bỏ bảo vệ mật khẩu trong quá trình kiểm tra hoặc kích hoạt sự kiện cron theo cách thủ công bằng WP Crontrol .

Giới hạn bộ nhớ PHP bị cạn kiệt.

Tăng giới hạn bộ nhớ PHP như được chỉ ra trong bài viết Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress .

Có các vấn đề trong quá trình xử lý.

Lỗi trong các plugin của bên thứ ba, chủ đề hoặc tùy chỉnh gây ra vấn đề trong quá trình xử lý và do đó trình xử lý thành viên không thể xử lý công việc thành công. Tắt các plugin đang cập nhật nhưng tạo ra sự cố. Cập nhật các plugin chưa được cập nhật trong một thời gian. Khắc phục lỗi trong tùy chỉnh. Chuyển sang một chủ đề không có lỗi. Các plugin, chủ đề và tùy chỉnh không nên tạo ra bất kỳ mục nào trong nhật ký gỡ lỗi. Nếu họ làm vậy, hãy xem xét các phương án thay thế hoặc sửa chúng.

Tại sao người dùng không bị loại khỏi nhóm khi đăng ký bị hủy?

Khi đăng ký bị hủy, không có nghĩa là người dùng nên tự động bị loại khỏi một nhóm. Người dùng nên nằm trong nhóm trong thời gian được bao phủ bởi khoản thanh toán cuối cùng. Ví dụ: tôi đăng ký và trả $15 cho thành viên cao cấp 1 tháng, ngay sau đó tôi hủy đăng ký. Tôi đã thanh toán cho một tháng đầy đủ và nên có quyền truy cập cao cấp trong thời gian đó. Một khi tháng đó kết thúc, thành viên cao cấp của tôi sẽ tự động kết thúc. Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng khi Groups WooCommerce được sử dụng cùng với WooCommerce Subscriptions. Nếu chỉ sử dụng Groups WooCommerce và bán các thành viên có thời hạn, những người này sẽ được đồng bộ hóa trực tiếp với trạng thái đặt hàng, tức là khi đặt hàng với một thành viên có thời hạn bị hủy hoặc hoàn tiền, thành viên sẽ kết thúc ngay lập tức.

Làm thế nào để bạn gán nhóm cho các sản phẩm được dịch bằng WPML?

Điều này đòi hỏi phải có plugin Quản lý dịch WPML. Đi tới WPML > Settings > Multilingual Content Setup . Dưới mục Cách dịch bài đăng và trang chọn Sử dụng Trình chỉnh sửa dịch cổ điển . Điều này sẽ chuyển đổi trình chỉnh sửa sản phẩm của bạn sang chế độ xem mặc định. Mỗi bản dịch sản phẩm sau đó có thể được chỉnh sửa bằng trình chỉnh sửa thông thường, nơi bạn có thể quản lý nhóm người dùng sẽ được thêm vào sau khi mua sản phẩm như bình thường.

Làm thế nào để kích hoạt gỡ lỗi cụ thể cho tiện ích mở rộng?

Trong wp-config.php của bạn, hãy kích hoạt gỡ lỗi WordPress và gỡ lỗi cụ thể cho tiện ích mở rộng bằng cách thêm những dòng này:

define( 'WP_DEBUG', true );define( 'WP_DEBUG_LOG', true );define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );define( 'GROUPS_WS_LOG', true );

Điều này sẽ ghi bất kỳ thống báo PHP nào, cảnh báo và lỗi vào tệp nhật ký cùng với thông tin về sự kiện thành viên. Tệp nhật ký thông thường nằm trong wp-content/debug.log .

Tôi có một câu hỏi khác …

Có một câu hỏi trước khi bạn mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu trước khi bán này. Đã mua và cần một số hỗ trợ? Liên lạc với nhà phát triển qua Trung tâm Hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader