connect-telegram

Canvas – Sửa lỗi điều hướng bị hỏng trên iOS

Vấn đề

Điều hướng di động không hiển thị tốt trên iPhone (sử dụng Trình duyệt Safari). Tôi đã thử nghiệm bằng cách thay đổi độ rộng của cửa sổ trình duyệt và nó hoạt động tốt. Vấn đề chỉ tồn tại khi duyệt web bằng iPhone.

Note: Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các chỉnh sửa tùy chỉnh dưới Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn không quen với mã/templates và việc giải quyết các mâu thuẫn tiềm năng, hãy liên hệ với một WooExpert .

Cập nhật CSS để sửa

Để sửa, hãy thêm đoạn sau vào custom.css của bạn (nếu bạn có chủ đề con thì style.css)

@media only screen and (max-width: 768px) {  /* dòng phía dưới đây là styles cho mobile */  .nav li{    width:100%;    text-align: left;  }}

Thêm mã vào trình biên tập

Nếu bạn không chắc chắn về nơi thêm mã, hãy vào bảng điều khiển quản trị của bạn sau đó nhấp vào Appearance > Editor . Trên trang trình biên tập, bạn sẽ thấy danh sách các tệp ở phía bên phải. Cuộn xuống phía dưới bạn sẽ thấy custom.css . Nhấp để mở tệp này. Sau đó dán mã dưới phần này:

/*WOO CUSTOM STYLESHEET---------------------Hướng dẫn:Thêm các styles tùy chỉnh của bạn vào cuối tệp nàythay vì style.css để dễ dàng cập nhật chủ đề.Chỉ cần sao chép một style hiện tại từ style.css vào tệp này,và sửa đổi theo ý thích của bạn.*/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader