Cài đặt Affiliate For WooCommerce

Plugin Affiliate for WooCommerce giúp bạn thêm, quản lý các affiliate, và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Mở rộng thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Tài liệu này giải thích các cài đặt plugin khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy chúng dưới quản trị WordPress > WooCommerce > Cài đặt > Affiliate.

Form đăng ký

Nó cho bạn xem một liên kết đến trang đăng ký của bạn (Xem và đăng form) cũng như một liên kết đến cài đặt form (Chỉnh sửa form).

Bạn cũng có thể sử dụng shortcode [afwc_registration_form] trên bất kỳ trang nào để cho phép người dùng đăng ký chương trình affiliate của bạn.

Tìm hiểu thêm từ tại đây .

Phương thức phê duyệt

Mặc định, đối với người dùng đăng ký thông qua biểu mẫu đăng ký, trạng thái của họ sẽ là ‘Chờ xử lý’ nếu tùy chọn này bị vô hiệu hóa. Bạn có thể xem xét và sau đó quyết định có phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu affiliate của họ hay không. Nếu bạn kích hoạt tùy chọn này, tất cả người dùng đăng ký thông qua biểu mẫu đăng ký sẽ tự động trở thành affiliate của bạn.

Vai trò người dùng affiliate

Nếu bạn muốn làm cho một vai trò người dùng cụ thể (ví dụ: Khách hàng) trở thành một affiliate, hãy nhập vai trò người dùng đó vào đây. Họ sẽ tự động trở thành affiliate của bạn.

Hoa hồng giới thiệu

Đây là tỷ lệ hoa hồng mặc định mà bạn muốn đưa cho các affiliate.

Nhấp vào liên kết ‘Hoa hồng mặc định cho toàn bộ cửa hàng’ và nó sẽ đưa bạn đến bảng điều khiển ‘Kế hoạch’. Nhấp để mở kế hoạch hoa hồng toàn cửa hàng, chọn loại hoa hồng (% hoặc mức cố định), nhập tỷ lệ hoa hồng, thiết lập một tỷ lệ hoa hồng theo cấp nếu cần, và lưu kế hoạch của bạn.

Nếu bạn muốn đặt một tỷ lệ hoa hồng cụ thể cho các affiliate khác nhau hoặc dựa trên sản phẩm, bạn có thể thiết lập nó bằng cách sử dụng kế hoạch hoa hồng .

Sản phẩm được loại trừ

Theo mặc định, tất cả sản phẩm trong cửa hàng của bạn đều đủ điều kiện để nhận hoa hồng affiliate. Nếu bạn muốn loại trừ một số sản phẩm khỏi hoa hồng affiliate, tìm kiếm và nhập chúng vào đây.

Thẻ affiliate

Tạo và quản lý thẻ cho affiliate thông qua liên kết. Bằng cách sử dụng thẻ, bạn có thể phân biệt các affiliate của bạn dựa trên các tiêu chí khác nhau. Bạn có thể chỉ định thẻ cho các affiliate từ Hồ sơ Người dùng của họ. Tìm hiểu thêm từ ơ đây .

Tên tham số theo dõi

Theo mặc định, tham số theo dõi trong liên kết affiliate là ref . Bạn có thể thay đổi nó thành bất cứ thứ gì từ đây.

Nếu để trống, nó sẽ sử dụng giá trị mặc định ref .

Cá nhân hóa bộ nhận dạng affiliate

Mặc định, một liên kết affiliate có định dạng như sau: https://www.test.com/?ref={user_id} . Nếu bạn muốn cho phép một affiliate sử dụng thứ khác trong liên kết của họ thay vì {user_id}, thì kích hoạt tùy chọn này. Sau khi kích hoạt, một affiliate sẽ thấy một tùy chọn trong Tài khoản của họ > Affiliate > Hồ sơ để thay đổi nó. Tìm hiểu thêm từ tại đây .

Đường dẫn liên kết đẹp của affiliate

Kích hoạt cài đặt này nếu bạn muốn tự động chuyển đổi liên kết affiliate mặc định từ https://demo.storeapps.org/?ref=2 thành https://demo.storeapps.org/ref/2

Coupons for referral

Nếu bạn muốn cho phép dùng coupons cho giới thiệu cùng với liên kết affiliate, hãy kích hoạt tùy chọn này. Tìm hiểu thêm từ tại đây .

Thời hạn cookie (theo ngày)

Sự giới thiệu của Affiliate được theo dõi bằng một cookie khi một người truy cập ghé thăm trang web của bạn bằng liên kết giới thiệu/phiếu mua hàng của affiliate. Cài đặt này sẽ xác định thời gian tối đa mà cookies sẽ hoạt động trên trình duyệt của người truy cập từ lần truy cập được giới thiệu đầu tiên. Giá trị mặc định là 60.

Sử dụng 0 cho “session-only” tức giới thiệu một lần duy nhất. Sử dụng 36500 cho hoa hồng trọn đời trong 100 năm.

Nếu ai đó thực hiện một giao dịch trong vòng bao nhiêu ngày tính từ lần truy cập được giới thiệu đầu tiên, affiliate sẽ được ghi công bán hàng.

Credit first/last affiliate

Nếu một khách hàng sử dụng liên kết giới thiệu của một affiliate khác, cài đặt này sẽ quyết định affiliate nào sẽ được hưởng hoa hồng.

  1. First affiliate nghĩa là affiliate mà URL giới thiệu/phiếu mua hàng của họ đã được nhấp vào lần đầu tiên.
  2. Cuối cùng/chỉ gần đây nghĩa là affiliate mà URL giới thiệu/phiếu mua hàng của họ đã được nhấp vào cuối cùng/gần đây nhất.

Xem xét, ví dụ, Simon đã nhấp vào liên kết giới thiệu của Bella năm ngày trước và liên kết giới thiệu của Taylor ngày hôm nay.

  1. Nếu bạn chọn tùy chọn ‘First’, Bella sẽ có quyền nhận hoa hồng.
  2. Nếu bạn chọn tùy chọn ‘Last’, Taylor sẽ có quyền nhận hoa hồng.

Hoa hồng trọn đời

Kích hoạt điều này nếu bạn muốn cung cấp hoa hồng trọn đời cho tất cả các affiliate của bạn.

Tìm hiểu thêm từ tại đây để hiểu cách hoạt động của điều này.

Hoa hồng trọn đời loại trừ các affiliate

Cài đặt này chỉ xuất hiện khi cài đặt ‘Hoa hồng trọn đời’ được kích hoạt.

Để loại trừ một số affiliate (hoặc riêng biệt hoặc thông qua thẻ affiliate) khỏi việc nhận hoa hồng trọn đời, sử dụng cài đặt này. Tìm khách hàng theo tên, email, ID đăng nhập, hoặc thẻ giới thiệu và lựa chọn để loại trừ họ.

cai dataffiliate for woocommerce
Hoa hồng trọn đời đã được kích hoạt và một affiliate và thẻ affiliate đã được loại trừ

Affiliate tự tham khảo

Theo mặc định, một affiliate có thể kiếm được hoa hồng trên đơn đặt hàng giới thiệu của riêng họ. Vô hiệu hóa tùy chọn này nếu bạn không muốn các affiliate của bạn kiếm được hoa hồng trên các giới thiệu của chính họ.

ngăn chặn hoa hồng từ doanh số bán hàng của chính họ
Cài đặt để ngăn người giới thiệu nhận hoa hồng từ doanh số bán hàng của chính họ

Email của quản lý affiliate

Có nhiều nơi chúng tôi khuyến khích các affiliate liên hệ với chủ sở hữu trang web/quản lý affiliate qua email. Họ sẽ thấy địa chỉ email được nêu tại đây để liên hệ. Hiện tại, chỉ hỗ trợ một địa chỉ email ở đây. Nếu bạn muốn ẩn liên kết liên hệ, hãy để trống phần này.

Gửi thông tin giới thiệu cho quản trị

Gửi thông tin chi tiết về đơn đặt hàng giới thiệu mới cho quản trị trong email đơn hàng mới của WooCommerce (email cần được kích hoạt từ quản trị WordPress > WooCommerce > Emails > Đơn hàng mới).

Nếu bạn đang sử dụng plugin WooCommerce Subscriptions , thì thông tin này cũng sẽ được gửi đến email Đơn hàng gia hạn mới (nếu cài đặt Issue recurring commission? được kích hoạt) và Đổi Subscription nếu email được kích hoạt.

Trang đích của Affiliate

Kích hoạt cài đặt này để tạo và quản lý các trang đích, bài đăng, hoặc sản phẩm cho affiliate của bạn. Tìm hiểu thêm từ tại đây .

cai-dat-trang-dich-trong-affiliate-for-woocommerce

Địa chỉ email PayPal

Kích hoạt cài đặt này nếu bạn muốn cho phép affiliate nhập địa chỉ email PayPal của họ để Nhận thanh toán.

Sau khi kích hoạt cài đặt này, affiliate sẽ tìm thấy một trường để nhập ‘Địa chỉ email PayPal’ dưới Tài khoản của họ > Affiliate > Hồ sơ > Cài đặt thanh toán.

Quản lý cửa hàng có thể xem (và cập nhật) cùng một thông tin tại dưới quản trị WordPress > WooCommerce > Affiliates. Chọn một affiliate và nhấp vào ‘Quản lý Affiliate’ ( ảnh chụp màn hình ). Nó sẽ đưa bạn đến Hồ sơ Người dùng > Cài đặt Affiliate for WooCommerce của affiliate đó. Tại đó, bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader