connect-telegram

Cách thiết lập các mức hoa hồng khác nhau cho các thẻ liên kết

Affiliate for WooCommerce giúp thêm và quản lý các đối tác liên kết và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh thu, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Tăng cường quảng bá thương hiệu của bạn, và đạt được khách hàng tiềm năng.

Plugin cung cấp một tính năng Thẻ giúp bạn nhóm các đối tác liên kết tương tự và dễ dàng xác định chúng. Ví dụ, bạn có thể tạo một thẻ có tên là “Platinum” và gán nó cho các đối tác liên kết hiệu suất cao nhất của bạn.

Cách tạo và gán thẻ liên kết?

Truy cập tại đây để tìm hiểu cách tạo và gán thẻ cho các đối tác liên kết.

Cách tạo các kế hoạch hoa hồng cho các thẻ liên kết khác nhau?

Bạn có thể tạo một cấu trúc hoa hồng cụ thể cho các thẻ liên kết cụ thể bằng cách sử dụng các kế hoạch hoa hồng.

Kiếm theo các bước này để tạo một kế hoạch hoa hồng dựa trên thẻ liên kết:

 1. Đi tới WordPress Admin > WooCommerce > Affiliates > Kế hoạch.
 2. Nhấp vào nút “Thêm kế hoạch” từ góc trên bên phải.
 3. Trong ô “Tên”, đặt một tiêu đề phù hợp.
 4. Trong ô “Hoa hồng”, nhập số tiền bạn muốn đưa ra làm hoa hồng cho nhóm đối tác liên kết này. Bạn có thể đặt thành tỷ lệ phần trăm hoặc hoa hồng cố định từ menu thả xuống.
 5. Dưới “Quy tắc”, trong một nhóm, chọn “Thẻ Đối tác liên kết” từ menu thả xuống.
 6. Sau “Thẻ Đại lý”, chọn ” any of ” (để bao gồm) hoặc ” none of ” (để loại trừ). Tiếp theo, nhập để tìm kiếm thẻ liên kết để bao gồm/loại trừ trong kế hoạch này.
 7. Dưới “Hành động”
  1. Bạn có thể “Áp dụng cho”
   1. “tất cả các sản phẩm phù hợp trong đơn hàng” – để tính toán cho tất cả các sản phẩm của đơn hàng mà nằm dưới các quy tắc của kế hoạch hoa hồng này.
   2. “chỉ sản phẩm phù hợp đầu tiên” – để tính chỉ cho sản phẩm phù hợp đầu tiên mà nằm dưới quy tắc của kế hoạch hoa hồng này.
  2. Đối với sản phẩm còn lại trong đơn hàng mà không thuộc quy tắc của kế hoạch này, bạn có thể chọn bất kỳ trong các sau đây dưới “Và sau đó, đối với sản phẩm còn lại trong đơn hàng…”
   1. “tiếp tục khớp các kế hoạch hoa hồng” – để tiếp tục khớp các kế hoạch hoa hồng khác và quy tắc của chúng dựa trên đó nó sẽ tính toán hoa hồng
   2. “sử dụng hoa hồng mặc định” – để đưa ra giá trị hoa hồng mặc định của cửa hàng
   3. “áp dụng hoa hồng không” – để đưa ra 0 hoa hồng
 8. Chọn “Hoạt động” từ menu thả xuống ở đầu để xuất bản kế hoạch hoa hồng.
 9. Nhấp vào nút Lưu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc tạo kế hoạch hoa hồng từ đây .

Ví dụ về kế hoạch hoa hồng

Giả sử bạn đã đặt mức hoa hồng mặc định trên toàn cửa hàng là 20% nhưng bạn muốn gán mức hoa hồng 30% cho thẻ Champions của mình, bạn có thể làm theo các bước này:

 1. Đi tới quảng trị WordPress > WooCommerce > Affiliates > Kế hoạch.
 2. Nhấp vào Thêm một Kế hoạch để tạo một kế hoạch hoa hồng mới.
 3. Đặt tên như Hoa hồng Đặc biệt cho Champions.
 4. Dưới Hoa hồng, nhập giá trị hoa hồng bạn muốn đặt cho thẻ đại lý liên kết này, trong trường hợp này là 30%.
 5. Tiếp theo, dưới Quy tắc, thiết lập Thẻ Đại lý > bất kỳ > Champions như đã hiển thị.
 6. Thay đổi trạng thái kế hoạch hoa hồng thành Hoạt động từ menu thả xuống ở trên.
 7. Nhấp vào Lưu.
Tỷ lệ hoa hồng cho thẻ đối tác

Đó là tất cả. Tất cả các đối tác liên kết của bạn thuộc thẻ Champions giờ sẽ kiếm được hoa hồng liên kết 30% trên mỗi giao dịch thành công.

Câu hỏi thường gặp

1. Nếu đại lý có hai thẻ được gán, họ sẽ nhận được hoa hồng không?

Có, nếu họ thuộc về bất kỳ thẻ nào nằm trong quy tắc của kế hoạch hoa hồng, họ sẽ đủ điều kiện để kiếm hoa hồng.

2. Nếu đại lý có hai thẻ được gán, một thẻ được bao gồm và một thẻ được loại trừ thì họ sẽ nhận được hoa hồng?

Đối tác liên kết có cả hai thẻ được gán sẽ không thể kiếm được hoa hồng từ kế hoạch hoa hồng đó, vì nó sẽ không được xác thực cho đơn đặt hàng giới thiệu đó.

Yêu cầu tính năng

Có một yêu cầu tính năng hoặc đề xuất cải tiến cho Affiliate For WooCommerce? Gửi nó từ đây: Gửi một yêu cầu hoặc gửi cho chúng tôi từ đây .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader