Cách thanh toán hoa hồng bằng chuyển khoản ngân hàng một cách thủ công

Affiliate cho WooCommerce giúp thêm và quản lý các đối tác liên kết và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Mở rộng thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Các đối tác liên kết có thể ưu tiên phương pháp thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách cung cấp tùy chọn chuyển khoản ngân hàng cho đối tác liên kết của mình.

Cách lấy chi tiết tài khoản ngân hàng từ đối tác liên kết

Nếu bạn muốn thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, bạn cần thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tác liên kết của bạn như số tài khoản, số điều hướng, tên ngân hàng, v.v tùy thuộc vào khu vực của họ.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để lấy thông tin tài khoản ngân hàng từ đối tác liên kết của bạn:

Hỏi đối tác liên kết gửi thông tin qua Email

Hiển thị một liên kết để liên hệ qua Email trên tab Tài khoản của đối tác liên kết > Affiliate > Hồ sơ.

Thêm Email quản lý đối tác liên kết trên trang quản trị WordPress > WooCommerce > Cài đặt > Tab Affiliate để hiển thị.

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của tab Hồ sơ bằng cách sử dụng phương pháp ghi đè mẫu như được giải thích tại đây , để thêm văn bản yêu cầu chi tiết ngân hàng trên cùng tab đó.

Hỏi thông qua biểu mẫu đăng ký đối tác liên kết tùy chỉnh

Plugin có tích hợp với Elementor Form Builder và Contact Form 7 .

Bạn có thể tuân theo tài liệu này để tạo các biểu mẫu đăng ký đối tác liên kết tùy chỉnh và thêm các trường tùy chỉnh để yêu cầu chi tiết tài khoản ngân hàng.

Làm thế nào để quản lý cửa hàng có thể xem dữ liệu biểu mẫu đăng ký đối tác liên kết

 1. Đi đến quản trị WordPress > WooCommerce > Bảng điều khiển của đối tác liên kết.
 2. Chọn đối tác liên kết mà bạn muốn kiểm tra thông tin.
 3. Nhấp vào biểu tượng “Hồ sơ” (Quản lý đối tác liên kết) ở góc trên bên phải.
 4. Bạn sẽ được chuyển đến hồ sơ người dùng của đối tác liên kết đó. Dưới phần cài đặt Affiliate for WooCommerce, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin từ các trường tùy chỉnh và thông tin khác cho đối tác liên kết đó.

Các bước để ghi lại thanh toán hoa hồng được gửi bằng chuyển khoản ngân hàng

Bạn có thể chuyển số tiền hoa hồng cho các đối tác liên kết thông qua chuyển khoản ngân hàng và ghi chú nó trong plugin Affiliate for WooCommerce bằng cách tuân theo các bước dưới đây:

 1. Đi đến quản trị WordPress > WooCommerce > Bảng điều khiển của đối tác liên kết
 2. Chọn một đối tác liên kết để thanh toán hoa hồng
 3. Trên tab Referrals, chọn các bản ghi hoa hồng để xử lý việc thanh toán. Nó sẽ tự động cộng số tiền cho các bản ghi trạng thái “Unpaid” Commission.
 4. Lưu một ghi chú về ID đơn hàng được chọn và số tiền cần thanh toán hiển thị bên cạnh tùy chọn Send Payout trên bảng bản ghi giới thiệu. Điều này sẽ giúp khi gửi thanh toán thực sự qua chuyển khoản ngân hàng.
 5. Khi hoàn thành, nhấp vào Send Payout, và một popup sẽ xuất hiện.
 6. Trong hộp popup, chọn “Other” là “Phương Thức Thanh Toán”.
 7. Chọn ngày bạn gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng trong trường “Record Date” sử dụng bộ chọn ngày.
 8. Trong “Notes”, bạn có thể nêu thông tin bổ sung như: Thanh toán hoa hồng qua Chuyển Khoản Ngân Hàng, ID giao dịch, v.v.
 9. Nhấp vào nút Send và hệ thống sẽ cập nhật trạng thái hoa hồng là Paid cho các đơn đặt hàng giới thiệu đó.
 10. Điều này sẽ được hiển thị trong tab Payouts trên trang này
Chọn hồ sơ giới thiệu đối tác liên kết để ghi hoa hồng đã thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng
Ghi hoa hồng thanh toán của đối tác liên kết

Đối tác liên kết của bạn sẽ nhận được một email (Affiliate – Commission Paid) với chi tiết.

Ngoài ra, họ cũng có thể tìm nó trong mục Tài khoản của họ > Affiliate > Reports > Payout History.

Note : Đây là phương pháp thủ công và không có số tiền nào sẽ được gửi dưới hình thức tiền cho đối tác liên kết của bạn. Bạn cần thực hiện việc thanh toán thủ công từ ngân hàng của bạn.

Yêu cầu tính năng

Bạn có yêu cầu tính năng hoặc gợi ý cải tiến cho Affiliate For WooCommerce? Gửi nó từ đây: Submit a feature request .

← Tài liệu cho Affiliate For WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader