connect-telegram

Cách thanh toán điểm thưởng như hoa hồng tư vấn

Affiliate for WooCommerce giúp thêm và quản lý các tư vấn, quan sát hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Mở rộng quảng bá thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn đang sử dụng plugin WooCommerce Points and Rewards và muốn thanh toán hoa hồng tư vấn qua điểm thưởng, tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình thủ công.

Làm thế nào điểm thưởng hoạt động?

Bạn có thể tặng khách hàng với điểm thưởng có thể được đổi lấy giảm giá. Bạn cũng có thể đặt tỷ lệ quy đổi, số tiền giảm giá tối đa, v.v.

Ghé thăm tài liệu này để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của WooCommerce Points and Rewards.

Các bước để ghi lại thanh toán hoa hồng đã gửi qua điểm thưởng

 1. Đi đến quản trị WordPress > WooCommerce > Tư vấn
 2. Chọn một tư vấn để trả hoa hồng
 3. Trên tab Giới thiệu, chọn các hồ sơ giới thiệu để xử lý thanh toán. Thông tin sẽ tự động tổng hợp cho các hồ sơ có trạng thái Hoa hồng Chưa thanh toán.
 4. Tổng số tiền sẽ hiện bên cạnh tùy chọn Gửi thanh toán ở trên bảng hồ sơ giới thiệu.
 5. Ghi chú lại các ID đơn hàng đã chọn và số tiền cần thanh toán. Nó sẽ giúp khi gửi thanh toán thực tế qua điểm thưởng.
 6. Nhấp vào Gửi thanh toán, và một khung sẽ xuất hiện.
 7. Trong khung, chọn tùy chọn Khác kiểu Phương thức thanh toán từ dropdown.
 8. Đối với Ngày ghi, chọn ngày gán điểm thưởng.
 9. Trong Ghi chú, bạn có thể đề cập thêm thông tin như: Gán điểm thưởng dưới dạng hoa hồng hoặc Thanh toán hoa hồng đã được thực hiện qua điểm thưởng.
 10. Nhấp vào nút Gửi và hệ thống sẽ cập nhật trạng thái hoa hồng như Paid cho các đơn hàng giới thiệu đó.
 11. Bản ghi thanh toán này sẽ hiển thị dưới tab Thanh toán – bên cạnh tab Giới thiệu.
Chọn hồ sơ giới thiệu của tư vấn để ghi lại hoa hồng thực hiện qua điểm thưởng
Ghi lại hoa hồng của tư vấn

Tư vấn của bạn sẽ nhận được một email với chi tiết thanh toán.

Note : Số tiền này sẽ không bị ghi nợ hoặc gửi dưới dạng tiền mặt.

Làm thế nào để gán điểm thưởng cho tư vấn của bạn?

 1. Đi đến quản trị WordPress > WooCommerce > Điểm & Thưởng > Quản lý Điểm.
 2. Mặc định, trang này hiển thị danh sách tất cả người dùng trên trang web của bạn.
 3. Tìm kiếm tư vấn từ danh sách theo tên, email, v.v sử dụng bộ lọc ở đầu danh sách, bên cạnh Hoạt động đồng loạt. Khi tư vấn được chọn, nhấp vào Lọc.
 4. Nhập số điểm vào trường nhập dòng dưới cột Cập nhật để gán cho tư vấn.
 5. Nhấp vào Cập nhật.

Vui lòng truy cập tài liệu này để tìm hiểu thêm về quá trình.

Tư vấn sẽ tìm thấy điểm thưởng và lịch sử thanh toán ở đâu?

Tư vấn có thể xác định:

 • điểm thưởng được gán cho họ như giải thích ở đây .
 • bản ghi thanh toán dưới mục Tài khoản của tôi > Tư vấn > Báo cáo > Lịch sử thanh toán.

Yêu cầu tính năng

Bạn có một yêu cầu tính năng hoặc đề xuất cải tiến cho Affiliate For WooCommerce? Gửi nó từ đây: Gửi một yêu cầu tính năng .

← Tài liệu Affiliate For WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader