Cách tạo và gán thẻ liên kết

Sử dụng plugin Affiliate For WooCommerce, bạn (chủ cửa hàng) có thể tạo thẻ và gán chúng cho từng liên kết. Thẻ rất hữu ích để xác định liên kết cụ thể. Ví dụ, bạn có thể gán thẻ ‘Người ảnh hưởng’ cho các liên kết có hiệu suất tốt nhất, thẻ ‘Hoạt động’ cho những người mang lại doanh số tốt một cách đều đặn, thẻ ‘Dormant’ cho những người không mang lại doanh số, và vân vân. Bạn cũng có thể sử dụng những thẻ này để tìm kiếm liên kết cụ thể.

Cách chủ cửa hàng / quản trị viên tạo thẻ liên kết?

 • Đi tới WooCommerce > Settings > Affiliate
 • Dưới Thẻ liên kết, nhấp vào Quản lý thẻ liên kết. Nó sẽ đưa bạn đến màn hình ‘Thẻ Liên kết’.
 • Bạn sẽ thấy bảy thẻ đã được định nghĩa trước – Hoạt động, Đồng, Ngủ Đông, Người ảnh hưởng, Bạch Kim, Người quảng bá, Bạc
 • Để thêm thẻ của bạn, dưới ‘Thêm Thẻ Liên Kết Mới’, nhập vào thẻ.
 • Viết mô tả. Điều này để hiểu mục đích tạo thẻ.
 • Nhấp vào nút ‘Thêm Thẻ Liên Kết Mới’.

Thẻ mới của bạn sẽ được thêm vào bảng bên phải. Bạn có thể tìm kiếm thẻ bằng thanh tìm kiếm và cũng xoá thẻ khi cần thiết.

Cách chủ cửa hàng / quản trị viên gán thẻ cho liên kết?

 • Đi tới WooCommerce > Affiliates
 • Chọn người dùng bạn muốn gán thẻ
 • Nhấp vào biểu tượng ‘Cài đặt’ hoặc biểu tượng ‘Chỉnh sửa’ dưới ‘NHỮNG CHI TIẾT KHÁC’ phía dưới. Điều này sẽ đưa bạn đến Hồ sơ Người dùng đó.
 • Dưới ‘Chọn thẻ cho liên kết’, bạn có thể nhập thẻ được định nghĩa trước hoặc thẻ mới.
 • Nhấp vào nút ‘Cập nhật Hồ sơ’

Tất cả các thẻ gán cho từng liên kết sẽ được hiển thị dưới ‘NHỮNG CHI TIẾT KHÁC’ trên bảng điều khiển plugin.

← Bài viết về Affiliate For WooCommerce Documentation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader