connect-telegram

Cách Kích Hoạt Thanh Toán Trực Tiếp

Plugin Cashier cung cấp các liên kết nút Mua Ngay mà thông qua đó, bạn có thể kích hoạt thanh toán trực tiếp WooCommerce.

Nhấp vào nút ‘Mua ngay’ sẽ bỏ qua giỏ hàng và đưa người dùng trực tiếp đến trang thanh toán. Và nếu đơn đặt hàng trước đó và chi tiết thanh toán/thẻ của người dùng đã có, nó sẽ hoàn tất đơn đặt hàng chỉ với một cú nhấp chuột, bỏ qua các giai đoạn thanh toán và kiểm tra. Đó là thanh toán một cú nhấp chuột trong WooCommerce.

Bạn có thể kích hoạt thanh toán trực tiếp cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng của mình, cho sản phẩm cụ thể hoặc cho danh mục sản phẩm.

Kích hoạt thanh toán trực tiếp cho toàn bộ cửa hàng WooCommerce của bạn

  1. Đi đến: WordPress Admin > WooCommerce > Settings > Cashier .
  2. Set a name for the Buy Now button mà người dùng của bạn sẽ thấy trên trang web của bạn. Nó có thể là Mua Ngay, Tiến hành Thanh toán, Mua Ngay, hoặc các phương án khác.
  3. Dưới cài đặt Thêm vào giỏ và Thanh toán, chọn ‘ Replace “Add to cart” with “Buy Now” for all products ’. Tất cả các nút Thêm vào giỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader