connect-telegram

Cách cập nhật trạng thái hoa hồng thành Đã thanh toán/Chưa thanh toán/Đã từ chối

Affiliate cho WooCommerce giúp thêm và quản lý các đối tác liên kết và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc khó khăn. Mở rộng phạm vi thương hiệu của bạn, và thu hút khách hàng tiềm năng.

Có những tình huống mà bạn có thể cần thay đổi trạng thái hoa hồng:

  1. Thay đổi trạng thái hoa hồng thành “Đã từ chối” nếu bạn không muốn trả hoa hồng cho đơn đặt hàng cụ thể đó.
  2. Thay đổi trạng thái hoa hồng thành “Chưa thanh toán” để cho phép hoa hồng cho một khoản thanh toán có trạng thái “Đã từ chối/Nháp”.
  3. Thay đổi trạng thái hoa hồng thành “Đã thanh toán” khi số tiền hoa hồng là 0.

Các bước cập nhật trạng thái hoa hồng thành Đã thanh toán/Chưa thanh toán/Đã từ chối

  1. Đi đến Quản trị WordPress > WooCommerce > Đối tác liên kết > Bảng điều khiển.
  2. Chọn một đối tác liên kết và chọn hồ sơ hoa hồng từ danh sách.
  3. Chọn trạng thái thích hợp (Đánh dấu là Đã thanh toán/Đánh dấu là Chưa thanh toán/Đánh dấu là Đã từ chối) từ menu thả xuống ở góc phải trên của bảng chuyển tiếp.
  4. Nhấp vào nút “Cập nhật” bên cạnh hộp thả xuống để thay đổi trạng thái.

Note : Bạn có thể thay đổi trạng thái hoa hồng của một đơn đặt hàng bất kỳ lúc nào sử dụng các bước trên (ví dụ: Đã thanh toán thành Chưa thanh toán hoặc Đã từ chối thành Đã thanh toán, v.v).

Bạn có thể xem trạng thái hoa hồng đã cập nhật trên admin WordPress > WooCommerce > Đối tác liên kết > Bảng điều khiển, dưới tab Referrals trong cột COMMISSION.

Đối tác liên kết có thể thấy thông tin đã cập nhật này từ Tài khoản của tôi > Đối tác > tab Báo cáo, dưới bảng chuyển tiếp trong cột Trạng thái thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

1. Việc cập nhật trạng thái hoa hồng thành Đã thanh toán sẽ kích hoạt việc thanh toán không?

Không, nó sẽ không kích hoạt việc thanh toán hoặc chuyển tiền. Nó chỉ thay đổi trạng thái hoa hồng của hồ sơ.

Truy cập tài liệu này để tìm hiểu thêm về việc xử lý thanh toán.

2. Nếu tôi đánh dấu trạng thái hoa hồng là Đã thanh toán, nó sẽ hiển thị dưới dạng Payouts không?

Không, nó sẽ không xuất hiện trong tab “Payouts” dành cho quản trị viên cửa hàng trên quản trị WordPress > WooCommerce > Bảng điều khiển đối tác liên kết hoặc bảng “Lịch sử thanh toán” dành cho đối tác liên kết dưới tab Báo cáo của họ trong Tài khoản của tôi > Đối tác.

. Cập nhật trạng thái hoa hồng có gửi email cho đối tác liên kết không?

Không, nó sẽ không gửi bất kỳ email nào cho đối tác liên kết.

Yêu cầu tính năng

Bạn có đề xuất tính năng hoặc gợi ý nâng cấp cho Affiliate For WooCommerce? Gửi nó từ đây:

strong-Gửi một yêu cầu tính năng

hoặc gửi cho chúng tôi từ đây .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader