Các thành phần trong menu WooCommerce

Phần Trang chủ

Phần “Trang chủ” tương ứng với trang tổng quan WooCommerce của bạn. Từ đây, bạn có thể xem các số liệu thống kê liên quan đến cửa hàng của mình, nhận được lời khuyên và thông tin hữu ích để phát triển doanh nghiệp của bạn, và truy cập nhanh chóng đến các yếu tố quan trọng nhất để quản lý cửa hàng của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Màn hình chào mừng .

Phần Đơn hàng

Phần “Đơn hàng” được dùng để xem và quản lý đơn hàng. Nó cũng giúp bạn thêm đơn hàng theo cách thủ công.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Quản lý đơn hàng .

Phần Khách hàng

Phần “Khách hàng ” cung cấp danh sách tất cả khách hàng của bạn, với các thông tin cơ bản như thông tin liên lạc, tổng số lượng đơn hàng, tổng số mua hàng, v.v.

Phần Báo cáo

Từ phần “Báo cáo”, bạn có thể xem các dữ liệu liên quan đến đơn hàng, khách hàng, mã giảm giá và tồn kho.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Báo cáo WooCommerce (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) .

Cài đặt

Phần này chứa tất cả các cài đặt được sử dụng để cấu hình WooCommerce, bao gồm các cài đặt liên quan đến sản phẩm, thuế bán hàng, vận chuyển, cổng thanh toán, tài khoản và quyền riêng tư, email, v.v.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Cấu hình các tham số của WooCommerce .

Trạng thái

Phần “Trạng thái” chứa các thông tin hữu ích để bạn tự xử lý sự cố cho cửa hàng của mình hoặc liên hệ với dịch vụ hỗ trợ. Bạn có thể tải xuống báo cáo trạng thái hệ thống để xác định các sự cố có thể xảy ra hoặc để đính kèm vào yêu cầu hỗ trợ của bạn. Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu hình của bạn và các xung đột tiềm tắn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Hiểu về báo cáo trạng thái hệ thống của WooCommerce .

Phần mở rộng

Phần “Phần mở rộng” giúp bạn tìm kiếm các phần mở rộng miễn phí/premium và các plugin để thêm các tính năng và tùy chọn phụ vào trang web của bạn. Duyệt qua các danh mục được đề xuất hoặc tìm kiếm một phần mở rộng thông qua biểu mẫu tìm kiếm.

Menu Sản phẩm

Menu cấp trên này bao gồm các phần liên quan đến sản phẩm, chẳng hạn như hiển thị tất cả các sản phẩm, thêm sản phẩm mới, cấu hình danh mục sản phẩm và nhãn, và quản lý các thuộc tính sản phẩm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Thêm và quản lý sản phẩm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader