connect-telegram

Các Câu Hỏi Sản Phẩm Và FAQ của Aheadworks

Product Questions And FAQ by Aheadworks là một giải pháp hỗ trợ khách hàng giúp tổ chức khu vực Câu hỏi & Trả lời trên trang sản phẩm, nơi khách hàng có thể đọc và đặt câu hỏi hoặc trả lời về sản phẩm.

Cài đặt

  1. Download tập tin .zip từ WooCommerce account của bạn.
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải về với Choose File .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Install and Activate Plugins/Extensions .

NOTE :

Khi phiên bản trước được xóa, dữ liệu cũng bị loại bỏ.

Cấu hình Câu Hỏi Sản Phẩm

Để cấu hình plugin, tiếp tục đến WordPress Admin > Product Questions > Configuration . Trang cấu hình chứa ba tab: Cài đặt Chung, Cài đặt Giao diện và Email.

Cài đặt Chung

Tab Cài đặt Chung hiển thị các cài đặt sau đây để cấu hình:

  • Enable Q&A – hộp kiểm để đặt trạng thái mặc định của danh sách Q&A và tab: được kích hoạt hoặc bị tắt (được kích hoạt theo mặc định);
  • Enable helpfulness voting – hộp kiểm để kích hoạt việc bầu chọn cho sự hữu ích của câu hỏi và câu trả lời (được kích hoạt theo mặc định);
  • Helpfulness cookie lifetime – trường số để chưa số ngày để chỉ ra khoảng thời gian khách hàng có thể bầu cùng một cách trên cùng một câu hỏi/câu trả lời sau khi cookie* hết hạn (2 ngày theo mặc định).
  • Who can ask questions from Product Page – danh sách chọn để vô hiệu hóa người dùng khách đặt câu hỏi (mặc định được đặt cho mọi người)
  • Post can be edited by customer within X minutes – trường số để chứa thời gian trong vòng vài phút mà khách hàng có thể chỉnh sửa bài đăng (không giới hạn theo mặc định)
  • Language translation – tùy chọn cung cấp cơ hội để đổi tên tùy chọn hoặc thực hiện dịch của chúng thông qua một tập tin CSV.

* Khi Khách hàng bầu chọn cho sự hữu ích của một câu hỏi/câu trả lời, một cookie được lưu trữ trong trình duyệt của họ. Cookie chứa tên và email của Khách hàng, như họ đã nhập vào biểu mẫu Câu hỏi/Câu trả lời.

Configuration Page
Trang Cấu hình | Tinh chỉnh một số cài đặt chung của plugin

Cài đặt Giao diện

Tab Cài đặt Giao di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader