Booster Multi-Currency Switcher

Note: Sản phẩm này không còn được bán trên Woo.com. Tài liệu này được giữ lại để bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp về cấu hình và khắc phục sự cố, nhưng không còn được cập nhật.

Các cửa hàng với cơ sở khách hàng quốc tế cho phép khách hàng của họ mua hàng bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Booster Multi-Currency Switcher plugin là một chương trình chuyển đổi tiền tệ hiển thị giá cả bằng tiền tệ mà khách hàng chọn.

Plugin này có 3 mô-đun:

 1. Tiền tệ bạn thêm vào cửa hàng của mình, với tỷ giá chuyển đổi theo thời gian thực. Bạn cũng có thể đặt tỷ giá tiền tệ theo yêu cầu của mình.
 2. Mô-đun Chuyển đổi tiền tệ, hiển thị menu dropdown để thay đổi tiền tệ theo nhu cầu.
 3. Mô-đun tổng quát, dùng cho cài đặt tiêu chuẩn như thiết lập giới hạn PHP trong phiên làm việc.

Phim hướng dẫn cài đặt nhanh

Cài đặt

 1. Tải về tiện ích mở rộng từ trang tổng quan WooCommerce của bạn.
 2. Đi đến Plugins > Add New > Upload và chọn tập tin ZIP bạn vừa tải về.
 3. Nhấn Install Now , sau đó Activate .

Cài đặt và cấu hình

Để tạo một Multi-Currency Switcher nhấn vào Settings .

Thiết lập

Các loại trường

1. Currency Exchange Rates, theo tỷ giá toàn cầu

Nhấn vào Settings

Sau đó đặt các quy tắc, theo yêu cầu của bạn


Kích hoạt hộp kiểm Currency Exchange Rates và chọn Exchange Rates Update and Exchange Rates Server sau đó nhấn Save Changes .

Bạn có thể thêm nhiều tiền tệ hơn trong phần này. Ví dụ, phần này có thể được dùng để hiển thị tỷ giá hối đoái với [bms_currency_exchange_rate], [bms_currency_exchange_rates_table] shortcodes.

 • Exchange Rates

 • The rate for Currency Pair – Tỷ giá hối đoái cho từng đôi tiền tệ. Bằng cách nhấn nút gần mỗi đôi tiền tệ, bạn có thể lấy tỷ giá hối đoái hiện tại
 • Exchange Rates Server -Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tỷ giá hối đoái khác (tức là không phải mặc định/được chọn ở trên) cho đôi tiền tệ hiện tại, bạn có thể đặt nó ở đây. Các giá trị có thể: Sử dụng mặc định; Yahoo; Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB); TCMB; Fixer.io; Coinbase; CoinMarketCap

2. Multi-currency (Currency Switcher)

Để kích hoạt mô-đun, nhấn vào Settings

Sau đó nhấn vào Đa tiền tệ (Chuyển đổi tiền tệ) và kích hoạt nó.

3 . General Options

Short Code

Dưới đây là danh sách shortcode cùng chi tiết:

 • [bms_currency_select_drop_down_list] : Để hiển thị tổng số đơn đặt hàng cho sản phẩm.
 • [bms_currency_select_link_list] : Để hiển thị tổng số lượng sản phẩm đã được đặt hàng đến nay.
 • [bms_currency_select_radio_list] : Để hiện tổng bán hàng cho sản phẩm.
 • hoặc bạn có thể sử dụng PHP echo do_shortcode( ‘[bms_currency_select_drop_down_list]‘ );

Note: Sao chép shortcode và dán nó vào phần mô tả sản phẩm hoặc phần mô tả ngắn gọn hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn hiển thị kết quả cho shortcode thậm chí bạn có thể dán nó vào tệp header.php sử dụng shortcode này echo do_shortcode( ‘[bms_currency_select_drop_down_list]‘ ) . or bạn có thể sử dụng hình thức widget

Cách sử dụng Shortcodes

Note: it’s just advice you  can activate it on the header.php file so it’s called on every page easily

Màn hình hiển thị phía trước và xem Chuyển đổi Nhiều tiền tệ

Phía trước, nhiều tiền tệ được hiển thị ở đâu bạn dán shortcode, hoặc mô tả sản phẩm, hoặc mô tả ngắn gọn sản phẩm, hoặc tệp header.php

Ví dụ về sử dụng

 • bạn có thể thêm giá cả theo từng quốc gia trong mỗi sản phẩm và nó sẽ không thay đổi khi chuyển đổi với chuyển đổi nhiều tiền tệ

Ví dụ về kết quả xuất hiện trên trang sản phẩm của trang web:

Quản lý Thiết lập

 • Export : Chúng tôi cũng cung cấp các tính năng bổ sung để xuất và nhập các thiết lập của plugin của bạn.
 • Import : Chúng tôi cung cấp chức năng nhập các thiết lập, sẽ giúp bạn chuyển plugin của mình sang trang web khác.
 • Reset : Reset tất cả các cài đặt
 • Reset Metas : Đặt lại tất cả các thiết lập của Booster Multi-currency Switcher dưới mỗi sản phẩm.
 • Autoload Booster’s Options : Chọn nếu bạn muốn các tùy chọn của Booster được tự động nạp khi gọi add_option. Sau khi lưu tùy chọn này, bạn cần Đặt lại tất cả các cài đặt của Booster. Để giá trị mặc định (tức là Đã kích hoạt) nếu không chắc chắn.
 • Load Modules on Init Hook : Chọn nếu bạn muốn tải các Module Booster trên hook Init. Nó sẽ tải ngôn ngữ một cách phù hợp nếu người dùng thay đổi nó từ trang hồ sơ.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng module Chuyển đổi Nhiều tiền tệ trên sản phẩm đơn giản và biến thể không?

Tôi có thể sử dụng module Chuyển đổi Nhiều tiền tệ trên sản phẩm đơn giản và biến thể không?

Có, bạn có thể sử dụng cả hai loại sản phẩm.

Điều này có hiển thị tỷ giá chuyển đổi tiền tệ hiện tại không?

Có, nó có.

Điều kiện cần để sử dụng module này là gì?

Phiên bản mới nhất của WordPress với plugin WooCommerce phiên bản mới nhất.

Tôi có thể thêm nhiều loại tiền tệ vào cùng một sản phẩm để biến thêm không?

Chuẩn!  bạn có thể

Làm cách nào để hiển thị Nhiều tiền tệ?

Bạn có thể sử dụng shortcode của chúng tôi. [bms_currency_select_drop_down_list],

Tôi có thể sử dụng Widget thay cho Shortcode?

Cố, bạn có thể sử dụng Widget.  Mô-đun của chúng tôi cung cấp Widget Chuyển đổi Nhiều tiền tệ.

Các câu hỏi và Phản hồi

Bạn có câu hỏi trước khi mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu trước khi mua hàng.

Đã mua và cần hỗ trợ? Liên lạc với một Kỹ sư Hạnh phúc thông qua Trung tâm Trợ giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader