connect-telegram

Bookix

Cài đặt & Nhập nội dung Demo

Cảm ơn bạn đã chọn chủ đề bookix để xây dựng trang web WooCommerce của bạn.Để tạo một trang web với bookix, bạn phải cài đặt chủ đề bookix và plugin WooCommerce.

Cài đặt

 • Trong Dashboard của bạn, đi đến Appearance > Themes .
 • Nhấn vào nút Add New ở trên cùng.
 • Nhấp Upload New nút ở trên cùng.
 • Trong giao diện mới nhấp Choose File và duyệt máy tính của bạn để tìm bookix.zip file bạn đã tải về.
 • Nhấp Install Now .
 • Sau khi cài đặt Activate chủ đề.

Plugins cần thiết

 1. Woocommerce : Plugin WooCommerce chính thức được yêu cầu để hiển thị giỏ hàng modal và sản phẩm. Nó bao gồm nhiều block cần thiết khác cho bất kỳ trang web nào.
 2. WP Form : Plugin này được khuyến nghị dùng để tạo form liên hệ.
 3. Cài đặt One Click Demo Import plugin từ Appearance > Install Plugins .

Nhập trang web Demo

Sau khi cài đặt và kích hoạt chủ đề và plugin cần thiết. Bây giờ bạn có thể cài đặt nội dung demo để bắt đầu.Nhập nội dung demo không xóa bất kỳ nội dung hiện có nào. Nó cũng nhập WPForms.Nhập dữ liệu demo (bài đăng, trang, hình ảnh, cài đặt chủ đề,…) là cách dễ nhất để thiết lập chủ đề của bạn. Nó sẽ cho phép bạn chỉnh sửa nhanh chóng thay vì tạo nội dung từ đầu.

Video cài đặt

Trước khi nhập

Xin hãy chắc chắn rằng tất cả các plugin cần thiết đã được cài đặt và kích hoạt.

 • Không có bài đăng, trang, danh mục, hình ảnh, loại bài đăng tùy chỉnh hay bất kỳ dữ liệu nào khác sẽ bị xóa hoặc sửa đổi.
 • Bài đăng, trang, sản phẩm, hình ảnh, widget, menu và các cài đặt chủ đề khác sẽ được nhập.
 • Vui lòng nhấp chỉ một lần vào nút Nhập và đợi, quá trình này có thể mất vài phút.

Nhấp Import Demo Data

Nhấp Continue & Import Trên confirmation, trình nhập sẽ nhập nội dung đã chỉ định. Quá trình này có thể mất 5-10 phút để nhập tất cả nội dung demo.

Sau khi nhập, bạn sẽ được thông báo về việc hoàn tất nhập dữ liệu. Note :

 • Sản phẩm có thể không xuất hiện ngay lập tức do bộ nhớ cache
 • Xin mở bất kỳ sản phẩm đơn lẻ nào và cập nhật để xóa bộ nhớ cache sản phẩm

Cài đặt một trang chủ

Sau khi hoàn tất việc nhập, bạn có thể đặt một trong những trang đã nhập làm trang chủ của bạn. Để đặt trang chủ của bạn:

 • Trong bảng điều khiển quản trị của bạn, đi đến Settings > Reading
 • Chọn A Static Page option for the Your homepage displays option.
 • Trong dropdown, chọn trang bạn muốn đặt làm trang chủ.

Thiết lập điều hướng

Sau khi cài đặt & Một click nhập demo đi và kiểm tra trang chủ nếu điều hướng bị hỏng (xem hình dưới) sau đó làm theo các bước bên dưới.

Tiêu đề

Menu điều hướng chính được sử dụng cho tất cả tiêu đề (Header-v1, Header-v2, Header-v3 và Header-v4). Header-v1

Header-v2

Header-v3

Header-v4

Chủ đề trong phần này

 • Menu chính
 • Menu chân trang

Menu chính

Chi tiết xem của Primary-menu

Gán tên lớp (” has-mega-menu “) vào trường tên lớp bổ sung cho mục mega-menu.

Thêm tên lớp (” mega-menu-title “) vào trường tên lớp css bổ sung cho tất cả các tiêu đề menu được đề cập.

Menu chân trang

Có bốn menu chân trang. Bạn có thể chọn bất kỳ menu nào trong chúng để điều hướng chân trang.

Gán menu chân trang như hình trên.

Mẫu & Phần mẫu

 • Mẫu 11
 • Phần mẫu

Mẫu

 • Home-v1
 • Home-v2
 • Home-v3
 • Home-v4
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Bài đăng đơn
 • Index
 • Catalog sản phẩm
 • 404
 • Tìm kiếm

Phần mẫu

 • Header-v1
 • Header-v2
 • Header-v3
 • Header-v4
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Footer-v1
 • Footer-v2
 • Footer-v3
 • Footer-v4

Khối & Mẫu

 • Khối
 • Mẫu

Khối

Sử dụng Khối

Khối là các thành phần được sử dụng trong chủ đề để thêm nội dung vào các bài đăng / trang. Chủ đề bookix hỗ trợ tất cả các khối WordPress và WooCommerce mà bạn có thể sử dụng để thêm văn bản, tài sản đa phương tiện, và các thành phần bố cục, cho phép bạn tự do hơn trong việc tạo nội dung.Để có quyền truy cập vào Khối, bạn có thể làm theo bước dưới đây:

 • Đi đến Pages và chọn trang mong muốn của bạn
 • Bây giờ, bạn có thể nhấp vào biểu tượng cộng (+) ở trên cùng bên trong thanh công cụ để chèn khối

Nó sẽ hiển thị danh sách các khối có sẵn. Bạn có thể sử dụng khối phù hợp cho yêu cầu trang web của mình. Ví dụ, Bạn có thể sử dụng Site Title Block để thêm tiêu đề trang web vào khu vực tiêu đề.

Mẫu

 • Home-v1-hero
 • Home-v1-icon-blocks
 • Home-v1-categories
 • Home-v1-people-book
 • Home-v1-discount-banner
 • Home-v1-new-audition
 • Home-v1-banner
 • Home-v1-people-book
 • Home-v1-testimonial
 • Home-v1-author
 • Home-v1-blog-query-post
 • Home-v1-newsletter
 • Home-v2-hero
 • Home-v2-icon-blocks
 • Home-v2-categories
 • Home-v2-last-sale
 • Home-v2-categories
 • Home-v2-hot-deals
 • Home-v2-discount-banner
 • Home-v2-popular-books
 • Home-v2-author
 • Home-v2-new-addition
 • Home-v2-testimonial
 • Home-v2-blog-query-post
 • Home-v2-footer-icons
 • Home-v3-hero
 • Home-v3-newest-arrival
 • Home-v3-discount-banner
 • Home-v3-best-selling
 • Home-v3-banner
 • Home-v3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader