Bonum

Bonum là một chủ đề WooCommerce hiện đại nhưng vô thời gian được xây dựng hoàn toàn xung quanh các tính năng chỉnh sửa trang web đầy đủ của Gutenberg. Chủ đề cho phép bạn tạo một cửa hàng trực tuyến đơn giản và trình bày tất cả sản phẩm của bạn một cách sang trọng.

Cài đặt

Có thể cài đặt chủ đề theo hai cách – thông qua bảng điều khiển quản trị WordPress hoặc bằng cách tải tệp lên thủ công qua FTP. Installing theme through the WordPress admin dashboard

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị WordPress.
 2. Đi tới Appearance -> Themes .
 3. Nhấp vào nút Add New , ở đầu màn hình.
 4. Trong màn hình Thêm chủ đề , nhấp vào Upload Theme .
 5. Nhấp vào Choose theme , sau đó duyệt tệp chủ đề trên máy tính của bạn.
 6. Nhấp vào Install Now để bắt đầu cài đặt.
 7. Sau khi cài đặt xong, nhấp vào Activate theme .

Installing the theme by manually uploading files

 1. Download phiên bản chủ đề mới nhất từ Woo.com.
 2. Extract thư mục zip trên máy tính của bạn.
 3. Kết nối với máy chủ của bạn bằng FTP client .
 4. Upload thư mục chủ đề đã giải nén vào ..wp-content/themes/ thư mục.
 5. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị WordPress.
 6. Đi tới Appearance -> Themes .
 7. Nhấp vào Activate theme .

Thông tin thêm về Adding New Themes .

Cài đặt và cấu hình chủ đề

Trước khi tiến hành nhập demo, hãy đảm bảo rằng plugin WooCommerce đã được cài đặt và kích hoạt. Nếu plugin WooCommerce bị thiếu hoặc không hoạt động, quá trình nhập demo sẽ không được hoàn tất.

Plugin WooCommerce có thể được cài đặt thông qua bảng điều khiển quản trị WordPress hoặc bằng cách tải tệp lên thủ công qua FTP.

Installing WooCommerce through the WordPress admin dashboard

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị WordPress.
 2. Đi tới Plugins -> Add New .
 3. Tìm kiếm “WooCommerce”.
 4. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp vào Install Now .
 5. Khi cài đặt xong, nhấp vào nút Activate .

Nhập nội dung demo

Sau khi kích hoạt chủ đề, trình nhập demo sẽ bắt đầu. Trình nhập tự động sẽ nhập tất cả bài đăng, trang, sản phẩm và cài đặt trang web giống như demo. Việc nhập demo sẽ mất vài phút. Hãy theo dõi các bước từ trình nhập.

Điều chỉnh chủ đề

Sử dụng trình chỉnh sửa chủ đề

Chủ đề có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader