connect-telegram

Bổ sung thanh toán cho WooCommerce

Checkout Enhancer for WooCommerce nâng cao trải nghiệm thanh toán của người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách thêm các tính năng trực quan vào thanh toán cốt lõi của WooCommerce.

Cài đặt

 1. Tải về tệp checkout-enhancer-for-woocommerce.zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin .
 3. Choose File và chọn tệp bạn đã tải về ở bước 1.
 4. Install Now Activate Plugin .

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Cài đặt và Cấu hình

Cài đặt plugin có sẵn trong WooCommerce > Settings > Checkout Enhancer .

Cài đặt Chung

Chọn Enable Checkout Enhancer để kích hoạt chức năng plugin.

Dưới Checkout Page Customizer , nhấp vào Customize để cấu hình tùy chọn Trang thanh toán.

Customizer Configuration

Templates – Chọn từ 3 tùy chọn mẫu.

Cart Summary – Mặc định, các mặt hàng trong giỏ hàng trên trang thanh toán hiển thị với liên kết đến trang sản phẩm. Trong phần này, chọn xem có hiển thị văn bản hay liên kết.

Cart Editing – Tùy chọn này cho phép bạn bật hoặc tắt chỉnh sửa giỏ hàng trên trang thanh toán.

Coupons & Order Notes – Tùy chọn Coupon Field Display Type cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của trường Mã giảm giá trên trang thanh toán.

Ngoài ra, ghi chú đơn hàng hiển thị trên trang thanh toán theo mặc định. Tùy chọn Order Notes Field cho phép bạn ẩn hoặc hiển thị trường.

Address Completion & Validation – Tùy chọn để kích hoạt Google Địa chỉ Tự động Hoàn thành để người dùng của bạn dễ dàng nhập địa chỉ của họ và xác nhận địa chỉ không đúng.

User Matching – Theo mặc định, khi một người dùng không đăng ký nhập một địa chỉ email đã đăng ký, một thông báo sẽ hiển thị nói rằng tài khoản đã tồn tại. Kích hoạt tùy chọn này để gán các đơn đặt hàng của người dùng theo dõi cho tài khoản của họ nếu họ có một.

Shipping – Tùy chọn để ẩn bước chọn phương thức giao hàng nếu chỉ có một phương thức giao hàng có sẵn trên trang web.

Order Review – Theo mặc định, người dùng có thể xem lại đơn đặt hàng của họ trước khi đặt nó. Tùy chọn này cho phép bạn tắt xem lại đơn hàng.

Thank You Page -Dựa trên mẫu “Cảm ơn bạn” hiển thị trên trang đơn đặt hàng sau khi một đơn đặt hàng được đặt. Bạn có thể chọn để tắt mẫu mặc định và sử dụng mẫu Trang Cảm ơn của Theme .

Pay for Order -Dựa trên mẫu “Thanh toán đơn hàng” hiển thị cho người dùng sau khi một đơn đặt hàng được đặt. Bạn có thể tùy chọn tắt và sử dụng Mẫu “Thanh toán đơn hàng” của Chủ đề.

Dịch

Checkout Enhancer for WooCommerce sẵn sàng để dịch, có nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa các tệp po và dịch văn bản sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Các bước để thực hiện dịch đều như sau. Ví dụ, dịch sang Pháp.

 • Tải về và cài đặt Poedit
 • Mở tệp checkout-enhancer-for-woocommerce > languages > checkout-enhancer-for-woocommerce .pot bằng Poedit.
 • Tạo một tệp dịch mới bằng cách nhấp vào nút Create new translation .
 • Chọn Văn bản Nguồn và đặt văn bản Pháp tương ứng trong Khu vực Văn bản Dịch.
 • Lưu các thay đổi.
 • Lưu tên tệp như checkout-enhancer-for-woocommerce -fr_FR.po .
 • Sau đó, đi chọn ngôn ngữ trang web trong WordPress dashboard > Settings > General and select the Site Language as French .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader