connect-telegram

Bingo

Cảm ơn bạn đã chọn chủ đề Bingo. Đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu với Bingo trên cửa hàng trực tuyến WooCommerce của bạn.

Cài đặt

Before installing : Tải xuống gói chủ đề từ Woo.com > My Account > Downloads .

Để cài đặt chủ đề, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn và di chuyển đến Appearance > Themes .
 2. Nhấp vào nút “ Add New” ở phía trên.
 3. Nhấp “ Upload New” ở trên.
 4. Trong giao diện mới, nhấp “ Choose File ” và duyệt máy tính của bạn để xác định file “ bingo.zip” bạn đã tải xuống.
 5. Nhấp “ Install Now” .
 6. Sau cài đặt, Activate chủ đề.

Các plugin cần thiết

“Các plugin cần thiết” là một số công cụ mà bạn cần dùng để chủ đề Bingo hoạt động đúng cách.

 1. WooCommerce : Bạn cần cài đặt plugin WooCommerce chính thức để hiển thị giỏ hàng và sản phẩm trên trang web của bạn. Plugin này còn có nhiều khối khác mà bạn có thể tìm thấy hữu ích.
 2. Jetpack : Jetpack là một plugin khác mà bạn cần cài đặt. Nó cung cấp các công cụ khác nhau cho trang WordPress của bạn, như bảo mật, hiệu năng và tăng trưởng.

Nhập Site Demo

Làm cho chủ đề trông giống như phiên bản demo của Bingo

Đầu tiên, tải xuống file zip chứa nội dung demo ở đây.

 1. Cài đặt và kích hoạt tất cả các plugin được đề nghị ở trên.
 2. Trong Bảng điều khiển của bạn, di chuyển đến Tools > Import.
 3. Chọn WordPress bộ nhập từ danh sách. Nếu bạn chưa cài đặt nó, bạn cần cài đặt trước.
 4. Nhấp Run Importer .
 5. Nhấp Choose File và duyệt để tìm file bingo-demo-content.xml bạn đã tải xuống và tải lên.
 6. Bạn sẽ sau đó có lựa chọn để nhập các đính kèm, vì vậy kiểm tra hộp Download and import file attachments .
 7. Trong Dashboard của bạn, di chuyển đến Settings > Reading và gán Home page để hiển thị ở phía trước và Blog trang để hiển thị các bài viết mới nhất.

Tùy chỉnh chủ đề

Nếu bạn muốn tùy chỉnh chủ đề Bingo, di chuyển đến Appearance > Customize > Bingo .

Cài đặt Menus

Bạn có thể chỉ định menu của bạn từ Appearance > Menus .

Có 2 khu vực menu trong Bingo.

Cài đặt Menus

 1. Primary Menu : Dưới logo
 2. Humburger Menu : Trước logo

Chỉ định menu của bạn vào các khu vực này theo sở thích của bạn.

Logo trang web

Logo trang web

Để tùy chỉnh logo trong chủ đề Bingo, làm theo bước này

 1. Đi đến Appearance > Customize > Site Identity .
 2. Ở đây, Nhấp chọn logo và tải lên logo của bạn
 3. Ở đây, bạn có thể cập nhật biểu tượng trang

Cài đặt cửa hàng

Để tùy chỉnh cửa hàng WooCommerce của bạn trong chủ đề Bingo, làm theo các bước sau:

 1. Đi đến Appearance > Customize > WooCommerce .
 2. Ở đây, bạn có thể cấu hình và chỉnh sửa các yếu tố khác nhau của cửa hàng của bạn, như trang sản phẩm, danh mục, hình ảnh sản phẩm, và nhiều hơn nữa.
 3. Khi bạn đã hoàn tất việc tùy chỉnh, nhấp “ Publish ” để lưu các thay đổi cho cửa hàng của bạn.

Biểu tượng mạng xã hội

Để thêm biểu tượng mạng xã hội ở đầu trang, bạn có thể làm theo các bước sau

 1. Đi đến Appearance > Customize > Social media .
 2. Tại đây, bạn có thể thêm liên kết mạng xã hội.

Tùy chỉnh CSS

Để tùy chỉnh thêm vẻ ngoài và bố cục của trang web của bạn trong chủ đề Bingo, bạn có thể sử dụng mã CSS. Dưới đây là cách:

 1. Đi đến Appearance > Customize > Additional CSS .
 2. Tại đây, bạn có thể add your own CSS mã để tùy chỉnh trang web của bạn.
 3. Bạn có thể thực hiện thay đổi cho các khía cạnh khác nhau của vẻ ngoài trang web của bạn, như phông chữ, màu sắc, bố cục, v.v.
 4. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm mã CSS, nhấp “ Publish ” để lưu các thay đổi cho trang web của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader