Bazaar Multivendor Platform for WooCommerce

Cài đặt

  1. Download tập tin .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tập tin bạn đã tải về.
  3. Activate tiện ích mở rộng.

lưu ý:- “Phiên bản lite của Bazaar cần phải được cài đặt trước phiên bản pro – có sẵn trên wordpress.org

Thông tin thêm tại Cài đặt và Quản lý Plugins .

Kích hoạt cập nhật plugin

Vui lòng làm theo các bước được liệt kê ở đây để kích hoạt cập nhật plugin cho Bazaar Multivendor Platform for WooCommerce.

Thiết lập và Cấu hình

Khi kích hoạt Bazaar Multivendor Platform for WooCommerce, bạn sẽ thấy một trang chào mừng. Nó giải thích cách sử dụng plugin.

Tính năng chính

Frontend Dashboard for Vendors :

Nhà cung cấp có bảng điều khiển riêng, giúp việc truy cập và chỉnh sửa dễ dàng với giao diện người dùng (User Interface)& hoàn toàn tùy chỉnh.

Complete View Of Orders & Sub-Orders With Functionalities :

Cả Nhà cung cấp và Admin đều có một phần hiển thị đầy đủ lệnh & đơn hàng con với tất cả các chức năng.

Light & Dark Theme Support :

Cách tốt nhất để làm cho plugin của bạn trở nên tuyệt vời với những màu sắc và kế hoạch khác nhau chỉ với một cú nhấn chuột.

Single Order Multiple Vendors Management :

Khách hàng có thể đặt hàng từ các cửa hàng khác nhau trong một đơn đặt hàng và đơn hàng sẽ được phân loại theo sản phẩm của nhà cung cấp.

Data Flow With Ajax :

Tất cả các tìm kiếm, lọc, và sắp xếp đều sẵn có chỉ với một cú nhấn chuột mà không cần tải lại trang với sử dụng Ajax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader