connect-telegram

Bật Cổng Thanh Toán cho Subscriptions

Woo Subscriptions tương thích với nhiều cổng thanh toán có các tính năng cần thiết để xử lý thanh toán tự động.

Cảnh báo không có cổng thanh toán nào sẵn sàng

Trong quá trình thanh toán, Subscriptions sẽ hiện cảnh báo nếu không có cổng nào được bật hỗ trợ Subscriptions và thanh toán thủ công không được chấp nhận. Thông báo này xuất hiện trên trang thanh toán trong phần có thể có cổng thanh toán.

Đối với khách hàng, thông báo sẽ thông báo cho họ biết không có cổng thanh toán nào sẵn sàng cho Subscription và khuyến khích họ liên hệ [trái]. Đối với người quản lý cửa hàng, thông báo sẽ bao gồm liên kết đến trang này, mô tả các vấn đề phổ biến khi thiết lập cổng thanh toán [phải].

Thêm Cổng Thanh Toán

Nếu chưa có cổng thanh toán nào được cài đặt, hướng dẫn của WooCommerce về việc chọn lựa tùy chọn thanh toán phù hợp cho cửa hàng của bạn là một nơi tốt để bắt đầu. Woo Subscriptions cũng có hướng dẫn về phương thức thanh toán hỗ trợ các tính năng Subscriptions khác nhau.

Bật Cổng Thanh Toán

Có rất nhiều cổng thanh toán mà đã sẵn có hỗ trợ Subscriptions và thanh toán tự động .

Để bật cổng thanh toán:

  1. Đi đến WooCommerce > Settings > Payments
  2. Dưới cột có nhãn Enable sử dụng nút chuyển để bật cổng thanh toán
Trang phương thức thanh toán WooCommerce với Stripe được bật.

Khi Woo Subscriptions đang hoạt động, một cột sẽ xuất hiện trong bảng phương thức thanh toán có nhãn Automatic Recurring Payments . Dấu chọn trong cột này cho thấy cổng thanh toán hỗ trợ thanh toán định kỳ tự động. Trong cùng một cột, dấu hỏi có thể xuất hiện. Di chuyển chuột đến dấu hỏi này sẽ hiển thị danh sách các tính năng liên quan đến cổng thanh toán đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader