Bản đồ bán hàng trực tiếp cho WooCommerce

Live Sales Map for WooCommerce hiển thị thông tin chi tiết và thống kê về doanh số bán hàng từ ngay trên cửa hàng WooCommerce của bạn.

Cài đặt

  • Download tệp .zip từ WooCommerce account .
  • Đi tới: WordPress Admin > Plugins > Add New > Upload Plugin
  • Choose File dành cho tệp bạn đã tải xuống.
  • Install Now Activate Plugin .

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Thiết lập

Live Sales Map for WooCommerce là một tiện ích mở rộng plug-and-play đơn giản. Sau khi cài đặt, cấu hình Live Sales Map for WooCommerce theo các hướng dẫn dưới đây:

  1. Đi đến WordPress Admin và điều hướng đến WooCommerce > Live Sales Map
  2. Đặt tần suất tự động làm mới (2 giây, 5 giây, 10 giây) và bạn đã hoàn tất!

Sử dụng

Thao tác điều hướng

Để phóng to bản đồ bán hàng trực tiếp, cuộn lên sử dụng chuột, cuộn xuống để thu nhỏ. Giữ nút chuột phải và di chuyển con trỏ của bạn để điều hướng đến vị trí cụ thể bạn đang tìm kiếm.

Xác định vị trí đơn hàng trên toàn cầu

Khi một đơn hàng được đặt từ một vị trí nhất định, một tín hiệu lan truyền được tạo ra trên toàn cầu để xác định vị trí của đơn hàng. Đồng thời, nó thay đổi giá trị của số lượng đơn hàng và tổng doanh số bán hàng bằng cách cộng thêm các giá trị vào đây.

Đặt tần suất của đơn hàng

Bạn có thể đặt tần suất làm mới đơn hàng bằng cách đặt tần suất từ trong auto-refresh menu dropdown.  Chọn từ 2, 5 và chỉ 10 giây. Note: Bạn có thể tăng hoặc giảm tần suất để hoạt động tối ưu dựa trên tải lưu lượng và công suất máy chủ.

Thời lượng thông tin thống kê

Từ trong Statistics tab, chọn hiển thị đơn hàng và tổng doanh số bán hàng nhận được từ trong 60 giây, 60 phút hoặc 24 giờ trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader