connect-telegram

Australia Post

Australia Post là phương pháp vận chuyển cao cấp cho phép cửa hàng của bạn lấy tỷ lệ từ API của Australia Post và tính toán phí vận chuyển cho đơn hàng.

Yêu cầu

 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng Australian Dollars (AUD) làm loại tiền tệ
 • Địa điểm cơ sở của cửa hàng của bạn là Úc

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải về với Chọn Tệp.
 3. Activate phần mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Quản lý Plugin .

Khóa API và Gỡ lỗi

Bạn có thể đặt điều này dưới WooCommerce > Settings > Shipping > Australia Post

Chi tiết truy cập API nằm trên trang web Australia Post. Đăng ký để nhận chìa khóa riêng của bạn , hoặc sử dụng khóa của chúng tôi.

 1. API Key – Nhận từ Australia Post hoặc để trống để sử dụng khóa API của chúng tôi.
 2. Debug Mode – Kích hoạt/ tắt chế độ gỡ lỗi để hiển thị thông tin gỡ lỗi trên giỏ hàng/kiểm tra của bạn.

Cài đặt và Cấu hình

Phương thức vận chuyển này phải được thêm vào một Shipping zone . Nếu bạn chưa cấu hình vùng Vận chuyển của bạn, vui lòng kiểm tra hướng dẫn Thiết lập vùng Vận chuyển của chúng tôi trước khi tiếp tục.

 • Đi đến WooCommerce > Settings > Shipping > Shipping zones .
 • Nhấn nút Edit trên vùng vận chuyển nơi bạn muốn cung cấp phương pháp này.
 • Trong vùng vận chuyển, nhấn nút Add shipping method .
 • Sau đó, chọn phương thức vận chuyển và nhấn nút Continue .
 • Nhấn nút Edit ở phía bên phải của bảng Phương pháp vận chuyển để cấu hình cài đặt:
  • Method Title – Đặt tên cho phương pháp vận chuyển. Điều này được hiển thị cho khách hàng.
  • Origin Postcode – Nên được thiết lập là mã bưu chính từ nơi bạn vận chuyển và gửi đến API của Australia Post.
  • Method Availability –  Cho phép bạn thu hẹp các quốc gia được báo giá. Để Thuận lợi cho tất cả các nước để phù hợp với tất cả khách hàng.
  • Rates and Service Settings – Kiểm soát các dịch vụ và tỷ lệ bạn cung cấp cho khách hàng.
   1. Parcel Packing Method – Xem bên dưới.
   2. Offer Rates – Chọn trả tỷ lệ (người dùng sẽ được lựa chọn) hoặc tỷ lệ rẻ nhất.
   3. Services – Ở đây bạn có thể kích hoạt/tắt, sắp xếp lại, đổi tên và cấu hình tỷ lệ vận chuyển của Australia Post.
 • Save .

Phương pháp Đóng gói Bưu kiện

Có ba phương pháp đóng gói với Australia Post; mỗi phương thức ảnh hưởng đến các bưu kiện mà bạn gửi đến API.

Đóng gói mỗi mặt hàng riêng (Mặc định)

Mỗi mặt hàng trong giỏ hàng của bạn (không ảo) được gửi đến API của Australia Post. Các báo giá cho tất cả các mặt hàng được kết hợp thành chi phí cuối cùng.

Trọng lượng của tất cả các mặt hàng

Trọng lượng tổng hợp của tất cả các mặt hàng trong giỏ hàng được sử dụng để tính toán chi phí. Nếu gói hàng trở nên quá nặng, nó sẽ được chia. Khi sử dụng phương pháp này, một trường trọng lượng tối đa sẽ xuất hiện và phải được điền vào.

Đóng gói vào hộp có trọng lượng và kích thước (Đề xuất)

Mặt hàng được đóng gói vào các hộp được định nghĩa trước và gửi đến API. Chúng tôi khuyến nghị tùy ch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader