connect-telegram

Ajax Tìm kiếm tức thì

Cho phép khách hàng của bạn nhận được kết quả tìm kiếm trực tiếp tức thì khi họ gõ truy vấn.

Cài đặt

 1. Tải xuống tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống cùng với Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Tiện ích mở rộng .

Thiết lập và Cấu hình

Sau khi tiện ích mở rộng được cài đặt, hãy điều hướng đến WordPress Admin > WooCommerce > Ajax Search . Ở đây, bạn có thể tùy chỉnh tất cả các cài đặt của tiện ích mở rộng và sử dụng mã ngắn để thêm thanh tìm kiếm trực tiếp ở bất kỳ đâu trên trang web của bạn. Please configure all of the below settings, copy and paste the shortcode where you want to add the instant search bar.

Cài đặt chung:

Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn sau,

 • Tiêu đề biểu mẫu tìm kiếm
 • Placeholder
 • Text nút
 • Giới hạn ký tự tối thiểu
 • Số kết quả tìm kiếm tối đa để hiển thị trong kết quả tìm kiếm trực tiếp tức thì

Cài đặt Bộ lọc:

Cài đặt bộ lọc cho phép bạn lọc kết quả tìm kiếm của mình. Đó là nơi tiện ích mở rộng nên tìm kiếm cho truy vấn được nhập – trong sản phẩm hoặc Tất cả (sản phẩm, trang và bài đăng). Phía dưới, bạn có thể chọn hiển thị/ẩn menu dropdown danh mục và kích hoạt tìm kiếm theo SKU. Xin lưu ý khi “Tất cả” được chọn trong phần xác định tìm kiếm, menu dropdown sẽ được hiển thị cùng với thanh tìm kiếm để khách hàng chọn nếu họ muốn tìm kiếm trong TẤT CẢ (sản phẩm, trang và bài đăng) hoặc chỉ sản phẩm. Đối với tìm kiếm sản phẩm, bạn có thể tinh chỉnh kết quả tìm kiếm bằng cách chọn các yếu tố sản phẩm mà tiện ích mở rộng nên tìm kiếm cho truy vấn đã cho. Các yếu tố bao gồm,

 • Tiêu đề sản phẩm
 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • Tags sản phẩm
 • Ẩn sản phẩm hết hàng

Sắp xếp Kết quả:

Tab này cho phép bạn tùy chỉnh thứ tự hiển thị của kết quả tìm kiếm của bạn. Bạn có thể chọn hiển thị sản phẩm hoặc bài đăng và trang đầu tiên.

Cài đặt Kết quả Tìm kiếm:

Tab này cho phép tùy chỉnh các cài đặt sau: Search page: Tại đây bạn có thể chọn trang tìm kiếm mà tiện ích mở rộng nên trả lại khi khách hàng nhấn nút tìm kiếm. Tìm kiếm WordPress và WooCommmerce là các trang tìm kiếm mặc định của bạn mà trang tìm kiếm WordPress hiển thị cả sản phẩm + trang và bài đăng và tìm kiếm WooCommerce chỉ hiển thị kết quả sản phẩm. Bạn có thể chọn tìm kiếm plugin tùy chỉnh mà liệt kê sản phẩm + bài đăng và trang dựa trên các cài đặt bạn đã xác định trong tab bộ lọc ở trên. Templates: Tiện ích mở rộng đi kèm với 2 mẫu, trong mẫu1, hình thu nhỏ được hiển thị bên trái và trong mẫu2 hình thu nhỏ được hiển thị ở phía bên phải. Thumbnail visibility: Bạn có thể chọn hiển thị/ẩn hình thu nhỏ sản phẩm. Chỉ hoạt động với kết quả tìm kiếm trực tiếp. Search bar width: Bạn có thể chọn hiển thị thanh tìm kiếm với chiều rộng toàn bộ hoặc mặc định. Chiều rộng sẽ được điều chỉnh tự động khi menu dropdown bộ lọc được bao gồm. Show price: Bạn có thể chọn hiển thị giá trong kết quả tìm kiếm trực tiếp và tùy chỉnh nhãn giá. Chỉ hoạt động với kết quả tìm kiếm trực tiếp. Loader image: Bạn có thể thêm hình ảnh tải tùy chỉnh để thông báo cho khách hàng của bạn rằng tìm kiếm đang lấy kết quả của họ.

Cài đặt Hiển thị:

Trong cài đặt hiển thị, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn sau. Các tùy chọn này chỉ cho kết quả tìm kiếm trực tiếp hiển thị khi khách hàng gõ truy vấn của họ.

 • Bật nút thêm vào giỏ hàng
 • Hiển thị huy hiệu bán hàng và tùy chỉnh màu nền và màu văn bản
 • Hiển thị huy hiệu hết hàng và tùy chỉnh màu nền và màu văn bản
 • Hiển thị huy hiệu nổi bật và tùy chỉnh màu nền và màu văn bản
 • Tùy chỉnh kích thước văn bản cho Tiêu đề, Danh mục, Giá và Mô tả
 • Tùy chỉnh màu tiêu đề
 • Giới hạn trích dẫn
 • Hiển thị/ẩn danh mục trong kết quả
 • Kích hoạt và tùy chỉnh liên kết “Xem tất cả” và không có văn bản kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader