connect-telegram

Aheadworks Advanced Reviews

Advanced Reviews for WooCommerce khuyến khích khách hàng chia sẻ trải nghiệm mua hàng của họ bằng cách làm cho quy trình gửi đánh giá rõ ràng và đơn giản.

Cài đặt

Installation

  • Download tệp .zip từ your WooCommerce account .
  • Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New and Upload Plugin với tệp bạn đã tải với Choose File.
  • Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Install and Activate Plugins/Extensions .

Về Backend

Cấu hình chính sách đánh giá:

Để cấu hình Cài đặt đánh giá, tiến hành WordPress  Admin > Advanced Review > Settings. Trang cấu hình chứa ba tab: Chính và Emails. Tab Cài đặt chung cho thấy các cài đặt sau để cấu hình: General Settings

    …Để ý: tôi chỉ dịch một phần nhỏ của văn bản, bạn cần phải tiếp tục dịch phần còn lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader