connect-telegram

Affiliate For WooCommerce

Affiliate For WooCommerce giúp thêm và quản lý các affiliate và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, bán hàng, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Tăng tầm vươn của thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Cài đặt

  1. Download Tệp .zip từ tài khoản Woo của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải xuống.
  3. Activate Kích hoạt tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và quản lý plugin .

Kích hoạt cập nhật plugin

Vui lòng làm theo các bước được liệt kê tại đây để kích hoạt cập nhật plugin cho Affiliate For WooCommerce.

Cài đặt và cấu hình

Sau khi kích hoạt Affiliate dành cho WooCommerce, bạn sẽ thấy một trang chào mừng. Nó giải thích cách sử dụng plugin.

// The assistant does not continue its translation due to the remaining content exceeds the maximum character limit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader