connect-telegram

Bankful

Step 1: Create a Bankful Account

Hãy đến trang web của Bankful website và nhấp vào ‘Đăng ký’. Lưu ý email và mật khẩu được sử dụng trong quá trình đăng ký, khi đó cũng là thông tin cần thiết để kích hoạt plugin của Bankful.
Sau khi gửi thông tin của bạn, bạn sẽ được một đại diện của Bankful liên hệ để hướng dẫn bạn qua quá trình đăng ký. Khi tài khoản của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được một email xác minh để xác nhận thiết lập của cổng Bankful của bạn.

Step 2: Get Started

Email xác minh sẽ cung cấp một liên kết để bạn chọn gói Bankful và thêm thông tin thanh toán của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có quyền truy cập vào cổng thông tin Bankful của bạn.

Step 3: Activate your Payment Method

Khi bạn đã vào bảng điều khiển Bankful, nhấp vào thẻ tín dụng ở thanh bên trái để cấu hình phương thức thanh toán ưa thích của bạn.

Step 4: Install the Bankful Plugin

Mở Quản trị WordPress của trang web của bạn, và nhấp ‘Plugin’ và sau đó ‘Thêm mới.’  Tìm kiếm ‘Bankful’ trong danh mục plugin. Nhấp vào ‘Cài đặt ngay.’

Step 5: Add your Bankful Credentials

Trở lại bảng điều khiển WordPress để tích hợp Bankful. Đi tới ‘Plugins,’ nhấp  ‘Thêm mới,’ và tìm kiếm ‘Bankful’. Nhấp cài đặt và kích hoạt nó.
Để có sự tích hợp mượt mà, nhấp ‘Cài đặt Bankful’ và nhập thông tin mà bạn đã sử dụng khi tạo tài khoản Bankful vào Tên người dùng API Trực tiếp và Mật khẩu (không thay đổi thông tin chứng thực thử nghiệm).

Step 6: Test your WooCommerce Store

Để xem cách hoạt động, truy cập cửa hàng của bạn, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, và tiến hành thanh toán. Bạn sẽ nhận thấy phương thức thanh toán Bankful bạn đã cấu hình trước đó. Thực hiện một mua hàng thử nghiệm để đảm bảo mọi thứ đang hoạt động mượt mà.

Step 7: Go Live!

Khi bạn hài lòng với việc thử nghiệm và tài khoản Bankful của bạn đã được phê duyệt hoàn toàn, trở lại cài đặt plugin Bankful trog bảng điều khiển Quản trị WordPress của bạn. Chuyển từ chế độ ‘Thử nghiệm’ sang ‘Trực tiếp’ để bắt đầu chấp nhận thanh toán thực sự.

Đó là tất cả! Cửa hàng WooCommerce của bạn giờ đây đã được tích hợp hoàn toàn với Bankful và sẵn sàng chấp nhận thanh toán. Đó là cách dễ dàng để bắt đầu với Bankful. Chúc bạn bán hàng vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader